U bent hier

Norbert De Batselier
Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van mevrouw Dillen en de heren Strackx en Aers tot besluit van de op 15 en 16 februari 2000 behandelde beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen 1999?2004. - De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 21 stemmen tegen 95 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 19 stemmen tegen 93 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.