U bent hier

Norbert De Batselier

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Peeters tot de heer Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, over het overleg met de federale regering betreffende de politiehervorming en de gevolgen hiervan voor de gemeenten.

Leo Peeters

Er schort duidelijk iets aan het overleg met de federale regering. De politiehervorming gaat van start met een aantal pilootprojecten. Het kan toch niet dat een burgemeester rond 19 uur gebeld wordt met de vraag of zijn gemeente een pilootproject wil opstarten, als de bevoegde federale minister al de volgende morgen om 11 uur een persconferentie houdt. Hoe kunnen die projecten al op 15 april van start gaan als de betrokken gemeenten nog niet over informatie beschikken?

Er zijn bovendien nogal wat gevolgen voor Vlaanderen. De gemeenten zullen allerhande vragen moeten oplossen over infrastructuur, wedden of samenwerking. Toch is er nog geen informeel contact geweest tussen de federale minister van Binnenlandse Zaken en de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.

Klopt het dat minister Sauwens uitdrukkelijk om een bijeenkomst moest vragen? Is er al overleg geweest? Hoe groot zijn de financiële gevolgen voor de lokale besturen? Iedereen die begaan is met de politiehervorming, is geïnteresseerd in uw antwoord.

Minister Johan Sauwens

Er is geen enkel overleg over de politiehervorming geweest met de Vlaamse regering. Vlaanderen is verantwoordelijk voor het toezicht op het personeelskader en op de begroting van de gemeenten. De politiehervorming heeft een financiële weerslag op de meerjarentelling van de gemeenten wat het personeel en de huisvesting betreft. Bovendien drukken er nu al een aantal nieuwe lasten op de gemeenten, onder meer de stijging van de pensioenen, de daling van de inkomsten uit de intercommunales en de stijging van de milieu- en afvalkosten. Dat laatste hebben we echter zelf in de hand aangezien in het regeerakkoord bepaald is dat de criteria voor het gemeentefonds herschikt kunnen worden volgens de financiële draagkracht van de gemeenten. De factuur van de politiehervorming bepaalt de financiële ruimte van de gemeenten. Daarom heb ik dringend overleg gevraagd met mijn federale ambtsgenoot. Omdat dat niet lukt, heb ik een beroep gedaan op het instrument van de interministeriële conferentie. Men dient te beseffen dat er in de federale staat meer samenwerking nodig is.

Norbert De Batselier

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.