U bent hier

In de kijker

Voortzetting agenda middagvergadering

Gevolg evaluatie groeipakket - voorstel van resolutie

Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering werkte in de vorige legislatuur een nieuw systeem van kinderbijslag uit, het groeipakket, dat van start ging op 1 januari 2019. Recent maakte de Vlaamse Regering een evaluatie op van anderhalf jaar werken met het groeipakket.  Naar aanleiding van deze evaluatie dienden leden van de meerderheidsfracties een voorstel van resolutie in over het gevolg dat gegeven wordt aan deze evaluatie.  De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Nieuw openbaredienstcontract De Lijn - voorstel van resolutie

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe openbaredienstcontract tussen de Vlaamse overheid en De Lijn in voor de organisatie van het openbaar vervoer in Vlaanderen. In de aanloop hiernaar en met het oog op de uitrol van de basisbereikbaarheid dienden leden van de meerderheid een voorstel van resolutie in met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over dit openbaredienstcontract. Ze vragen onder meer om in te zetten op de verdere elektrificatie van het wagenpark van De Lijn, op toegankelijke reizigersinformatie en op nieuwe mobiliteitstoepassingen zoals Mobility as a Service (MaaS).

Werkgelegenheidsconferentie - voorstel van resolutie

De plenaire vergadering behandeld via de spoedprocedure een voorstel van resolutie over de kansen voor de werkgelegenheidsconferentie met de Federale Regering en sociale partners om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te behalen. Die conferentie vangt aan in september.

Hoofdelijke stemmingen

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 19:00 uur

EVENTUEEL

Voortzetting van de agenda van de middagvergadering

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.