U bent hier

In de kijker

Ontwerp van decreet m.b.t. lokale democratie

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet 'ter versterking van de lokale democratie' in om een aantal bestaande decreten met betrekking tot de gemeentebesturen te wijzigen. Concreet wil het ontwerp onder andere de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen afschaffen, de nieuwe gemeenteraden sneller laten installeren en ervoor zorgen dat lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen. Ook zal de verkozene met de meeste stemmen van de grootste coalitiefractie in een gemeente burgemeester worden. Het ontwerp van decreet wil tevens de vrijwillige fusie van gemeenten bevorderen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

 

Video

Agenda

vanaf 10:00 uur

Ontwerp van decreet - Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
790 (2020-2021) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
Voorstellen van decreet - Beraadslagingen

Voorstellen van resolutie - Besprekingen

Verzoekschriften – Verslagen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.