U bent hier

Artikelsgewijze stemmingen

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 1 tot en met 86.

Stemming nr. 47

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  17 leden hebben neen geantwoord;
  34 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  15 leden hebben neen geantwoord;
  34 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 1 tot en met 86 zijn aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 16, van Adeline Blancquaert, Guy D’haeseleer, Kristof Slagmulder en Chris Janssens, op artikel 87.

Stemming nr. 48

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  90 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 87.

Stemming nr. 49

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  38 leden hebben neen geantwoord;
  11 leden hebben zich onthouden.

Artikel 87 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 88 tot en met 143.

Stemming nr. 50

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  18 leden hebben neen geantwoord;
  32 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  16 leden hebben neen geantwoord;
  32 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 88 tot en met 143 zijn aangenomen.

Amendement nr. 17, van Adeline Blancquaert, Guy D’haeseleer, Kristof Slagmulder en Chris Janssens, en amendement nr. 21, van An Moerenhout en Maxim Veys, strekken tot de schrapping van artikel 144.

Wij stemmen rechtstreeks over het artikel.

Stemming nr. 51

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  49 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 144 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 145 tot en met 169.

Stemming nr. 52

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  18 leden hebben neen geantwoord;
  33 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  16 leden hebben neen geantwoord;
  33 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 145 tot en met 169 zijn aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 22, van An Moerenhout en Maxim Veys, op artikel 170.

Stemming nr. 53

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  67 leden hebben neen geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  27 leden hebben ja geantwoord;
  64 leden hebben neen geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 170.

Stemming nr. 54

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  18 leden hebben neen geantwoord;
  33 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  16 leden hebben neen geantwoord;
  33 leden hebben zich onthouden.

Artikel 170 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 171 tot en met 177.

Stemming nr. 55

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
    4 leden hebben neen geantwoord;
  45 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 171 tot en met 177 zijn aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 18, van Adeline Blancquaert, Guy D’haeseleer, Kristof Slagmulder en Chris Janssens, op artikel 178.

Stemming nr. 56

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  91 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 178.

Stemming nr. 57

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  38 leden hebben neen geantwoord;
  11 leden hebben zich onthouden.

Artikel 178 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 179 tot en met 181.

Stemming nr. 58

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
    4 leden hebben neen geantwoord;
  45 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 179 tot en met 181 zijn aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 19, van Adeline Blancquaert, Guy D’haeseleer, Kristof Slagmulder en Chris Janssens, op artikel 182.

Stemming nr. 59

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  91 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 182.

Stemming nr. 60

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord;
  23 leden hebben zich onthouden.

Artikel 182 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 183 tot en met 219.

Stemming nr. 61

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  18 leden hebben neen geantwoord;
  33 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  16 leden hebben neen geantwoord;
  33 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 183 tot en met 219 zijn aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 20, van Adeline Blancquaert, Guy D’haeseleer, Kristof Slagmulder en Chris Janssens, tot vervanging van artikel 220.

Stemming nr. 62

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  91 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 220.

Stemming nr. 63

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord;
  23 leden hebben zich onthouden.

Artikel 220 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 221 tot en met 225.

Stemming nr. 64

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  18 leden hebben neen geantwoord;
  33 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  16 leden hebben neen geantwoord;
  33 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 221 tot en met 225 zijn aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 65

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  66 leden hebben ja geantwoord;
  29 leden hebben neen geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  63 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.