U bent hier

In de kijker

Verzameldecreet Onderwijs XXXI

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal aanpassingen aan de regelgeving over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet met Romeinse nummering. Onderwijsdecreet XXXI wil drie doelstellingen realiseren: een aantal bestaande decreten aanvullen en verbeteren; een reeks maatregelen tot vereenvoudiging en vermindering van administratie nemen; en een serie kleinere maatregelen treffen tot uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota (opheffen automatische erkenning nieuwe scholen; open modules ICT; groeipad voor de financiering van hogescholen; controle op GOK-middelen toegekend aan scholen; herziening tijdelijke aanstelling en vaste benoeming; taalintegratietrajecten). De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van verzameldecreet en houdt de eindstemming.

Wijzigingsdecreet Wonen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van verzameldecreet in om verschillende decreten in het beleidsdomein Wonen te wijzigen. Het betreft onder meer de samenvoeging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in één woonactor met maar één speler per gemeente; aanpassingen aan het sociaal huurstelsel, zoals een nieuw toewijzingsmodel; de invoering van een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland; de aanpassing van de taalkennisvereiste en de nieuwe verplichting van inschrijving bij de VDAB. Verder wordt ingezet op digitalisering via een centraal inschrijvingsregister.  De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Hoofdelijke stemmingen

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
van de Vlaamse Regering
827 (2020-2021) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
van de Vlaamse Regering
827 (2020-2021) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 19:00 uur

EVENTUEEL

Voortzetting van de agenda van de middagvergadering

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.