U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de aanvang van de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- het regeringsstandpunt betreffende het al dan niet stilleggen van de Oosterweelwerken;

- de aparte zwemuren voor vrouwen in het Brusselse openluchtzwembad FLOW;

- de bescherming van journalisten, naar aanleiding van de aanslag op een misdaadjournalist in Nederland;

- de Vlaamse betrokkenheid bij de federale inspanningen inzake koloniale roofkunst;

- het SERV-advies mbt Vlaamse strategische autonomie;

- de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O);

- de controverse over het monument voor Letse krijgsgevangenen in Zedelgem;

- het beleid inzake leerlingen met extra uitdagingsnoden (hoogbegaafden);

- wateroverlast en ontharding;

- de beslissingen van de IMC Volksgezondheid van 7 juli 2021 mbt de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 7 juli 2021 (pdf).

Voortzetting agenda morgenvergadering

Wijziging Inburgeringsdecreet

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen ook een vergoeding moeten betalen voor het volgen van de cursussen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Karin Brouwers aan minister Benjamin Dalle
750 (2020-2021)
van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
740 (2020-2021)

EVENTUEEL

Voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering

Personeelsaangelegenheden – Bespreking en stemming

Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
van de Vlaamse Regering
18-A (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
818 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
827 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
828 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.