U bent hier

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 1, van Mieke Schauvliege, Freya Van den Bossche, Björn Rzoska, Bruno Tobback, Imade Annouri en Hannes Anaf.

Stemming nr. 45

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
117 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 2, van Mieke Schauvliege, Freya Van den Bossche, Björn Rzoska, Bruno Tobback, Imade Annouri en Hannes Anaf.

Stemming nr. 46

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
117 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 3, van Mieke Schauvliege, Freya Van den Bossche, Björn Rzoska, Bruno Tobback, Imade Annouri en Hannes Anaf.

Stemming nr. 47

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
117 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Stemming nr. 48

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
117 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Het Uitgebreid Bureau zal zo snel mogelijk aan de plenaire vergadering een voorstel doen van samenstelling en benaming van de commissie van onderzoek.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.