U bent hier

Artikelsgewijze stemmingen

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 1 tot en met 17.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  87 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

De artikelen 1 tot en met 17 zijn aangenomen.

Dames en heren, amendement nr. 6, van Hannes Anaf, Jeremie Vaneeckhout, Freya Van den Bossche, Ann De Martelaer, Conner Rousseau en Celia Groothedde, strekt tot de schrapping van artikel 18.

Wij stemmen rechtstreeks over het artikel.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  89 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 18 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 19 en 20.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  88 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

De artikelen 19 en 20 zijn aangenomen.

Amendement nr. 7, van Hannes Anaf, Jeremie Vaneeckhout, Freya Van den Bossche, Ann De Martelaer, Conner Rousseau en Celia Groothedde, strekt tot de schrapping van artikel 21.

Wij stemmen rechtstreeks over het artikel.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  89 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 21 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 22 tot en met 42.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  89 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

De artikelen 22 tot en met 42 zijn aangenomen.

Amendement nr. 8, van Hannes Anaf, Jeremie Vaneeckhout, Freya Van den Bossche, Ann De Martelaer, Conner Rousseau en Celia Groothedde, strekt tot de schrapping van artikel 43.

Wij stemmen rechtstreeks over het artikel.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  66 leden hebben ja geantwoord;
  50 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 43 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 44 en 45.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  89 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

De artikelen 44 en 45 zijn aangenomen.

Amendement nr. 9, van Hannes Anaf, Jeremie Vaneeckhout, Freya Van den Bossche, Ann De Martelaer, Conner Rousseau en Celia Groothedde, strekt tot de schrapping van artikel 46.

Wij stemmen rechtstreeks over het artikel.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  66 leden hebben ja geantwoord;
  50 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 46 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 47.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  89 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 47 is aangenomen.

Amendement nr. 10, van Hannes Anaf, Jeremie Vaneeckhout, Freya Van den Bossche, Ann De Martelaer, Conner Rousseau en Celia Groothedde, strekt tot de schrapping van artikel 48.

Wij stemmen rechtstreeks over het artikel.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  66 leden hebben ja geantwoord;
  50 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 48 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 49 tot en met 117.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  89 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

De artikelen 49 tot en met 117 zijn aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

117 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  66 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord;
  24 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.