U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, ondertekend te Cotonou op 9 januari 2018.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Voorzitter, normaal gezien zou collega Aerts heel kort aansluiten, om, zoals in de commissie, te duiden waarom wij ons zullen onthouden. Er zijn een aantal juridische onduidelijkheden over de impact die dit heeft, over de mogelijkheid om belastingen te heffen op kerosine en luchtvaartbrandstoftaksen. Daarom onthouden wij ons bij alle instemmingsdecreten. Ik zal daar niet overal over tussenkomen.

U mag dat doen, u mag dat doen.

Ik begrijp dat, maar ik zie aan uw ogen dat u liever hebt dat ik het niet doet.

Ik lach gewoon met mijn ogen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 598/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 3.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.