U bent hier

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, de vaccinatieteller gaat dag na dag met rasse schreden vooruit. Ondanks een aantal tegenslagen met de leveringen, zien we dat elke dag duizenden Vlamingen worden gevaccineerd. Gisteren kwam het goede nieuws dat ook min 41-jarigen zich vrijwillig kunnen aanmelden voor een vaccin van Johnson & Johnson en dat 16- en 17-jarigen zich bij QVAX kunnen opgeven om te worden gevaccineerd. Nog beter nieuws is dat de vaccins ook werken. We zien dat het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames continu dalen.

Dat is natuurlijk allemaal fantastisch nieuws en het biedt de mogelijkheid over te gaan tot de versoepelingen die er de voorbije dagen en weken na lange tijd gelukkig ook zijn gekomen. Ik verwijs naar de horeca of naar de mogelijkheid om meer sociale contacten te hebben.

Voor wie wil reizen naar het buitenland is er het coronacertificaat dat vanaf vandaag gedownload kan worden. Maar er zijn ook vragen over de gevolgen van vaccinaties als iemand een hoogrisicocontact gehad heeft. Vanmorgen hoorden we dat virologen voorstellen om dan alleen nog de testverplichting te behouden en geen automatische quarantaine op te leggen. Dat zou besproken worden op de interministeriële conferentie (IMC) deze voormiddag. Minister, kunt u duidelijkheid geven of mensen die volledig gevaccineerd zijn na een hoogrisicocontact ook nog in quarantaine zullen moeten naast de verplichte test?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Het was collega Parys die zei: vergeet niet dat collega Schryvers een vraag over het IMC heeft. (Gelach)

Dus ben ik deze plenaire vergadering onmiddellijk weer binnengestormd en heb ik u dus blijkbaar nog nooit zo blij gemaakt.

Ik denk dat veel mensen blij zijn. We hebben vandaag 65 procent van de volwassen Vlamingen een eerste prik gegeven. Dat betekent meer dan 52 procent van de totale populatie. We zijn daarbij op Malta, IJsland en Hongarije na het best scorende vaccinatieland. U weet dat de Hongaren gebruikmaken van vaccins die in Europa door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) niet zijn goedgekeurd. Als we die eraf nemen, zitten we bij de top drie in Europa, ook wat snelheid betreft. Dat is een goede zaak. De vaccinatiehonger bij de Vlamingen is groot. We hebben ook QVAX opengesteld om het Janssen-vaccin aan te bieden met een vrijwillige keuze. Dat is een succes. Datzelfde geldt voor jongeren van 16 en 17 jaar die zich vrijwillig kunnen aanbieden om via de QVAX-lijst versneld aan bod te komen. Ook dat is een succes. Ik hoop alleen dat de leveringen, zoals u zei, kunnen volgen.

We zien dat ook in de ziekenhuisopnames op de intensive care units. Die gaan heel snel naar beneden. Ook dat is een goede zaak. Dat was uiteindelijk wel de finaliteit: ons zorgsysteem in stand houden.

Daarover hebben we vandaag gesproken. Wat zijn de mogelijke consequenties voor degenen die volledig gevaccineerd zijn? We hebben inderdaad beslist, mevrouw Schryvers, dat wie volledig gevaccineerd is en een hoogrisicocontact heeft, zich enkel nog moet laten testen op dag één en bij negatief resultaat niet langer in quarantaine moet gaan en ook geen tweede test moet ondergaan.

Er is één B-mol: de quarantaineregel blijft wel behouden voor wie volledig gevaccineerd is in het geval van een clusterbesmetting bij collectiviteiten zoals woonzorgcentra, en ook in bedrijven wanneer het gaat over doorbraakinfecties.

Wat kinderopvanginitiatieven betreft, collectiviteiten waar kinderen zijn, maar ook scholen, internaten, vrijetijdsactiviteiten, die vallen niet onder die regel. Dat gaan we samen met de experten bekijken. Het is een heel specifieke categorie. Het gaat over jongeren die niet gevaccineerd zijn, je kunt daar geen een-op-eenrelatie rond leggen. We gaan bekijken of we aangepaste regels voor deze settings kunnen organiseren.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Dank u, minister. Goed dat er duidelijkheid is, goed dat er een bijsturing gekomen is. We weten allemaal dat wie volledig gevaccineerd is, minder kans heeft op besmetting en minder kans om een besmetting door te geven. Het lijkt me logisch dat de gevolgen van hoogrisicocontacten daaraan worden aangepast. Het is een goede beslissing, minister, om de quarantaine enkel te behouden in het geval van een positieve test, maar om andere mensen na een hoogrisicocontact enkel die test op te leggen.

Dan moeten we natuurlijk zorgen dat er voldoende testcapaciteit is, en dat mensen weten dat ze die test wel nog moeten doen. Er zal veel testcapaciteit nodig zijn voor iedereen die met vakantie wil gaan. We horen nu al dat de testcentra overspoeld worden met vragen. Mensen die met vakantie willen gaan, moeten eigenlijk gescheiden worden voor hun test van de mensen die besmet zijn of een hoogrisicocontact hebben gehad. Hoe kan de garantie gegeven worden dat er voldoende testcapaciteit is, minister?

De heer Parys heeft het woord.

Dank u wel. Trouwens, een heel goede vraag, collega Schryvers. Ik vond ze bijzonder interessant.

Normaal stelt u die, elke week!

Goed, het ‘dubbele agenda’-systeem voor de testcentra lijkt me inderdaad een goede suggestie, om ervoor te zorgen dat iedereen effectief op reis kan vertrekken.

Maar mijn vraag, minister, gaat over: wat met reizigers van buiten de EU, die naar ons land willen komen? Moeten die in quarantaine, of niet? Dat is een heel belangrijke vraag, niet alleen voor die reizigers, maar uiteraard ook voor onze toeristische sector. De achterliggende vraag is natuurlijk: welke vaccins zullen wij hier homologeren als ‘goed genoeg’ om een soort groen certificaat te krijgen voor reizigers die van buiten de EU komen. Met andere woorden, zullen wij Spoetnik, zullen wij Chinese vaccins accepteren, om er hier voor te zorgen dat die mensen geen tien dagen in quarantaine moeten wanneer ze naar België komen, ja of neen?

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Collega Schryvers, bedankt voor de vraag. Ik denk dat ze inderdaad zeer relevant is. Minister, we hebben het er gisteren in de commissie ook al een klein beetje over gehad, maar ik wil hier toch nog eens op ingaan. Namens mijn fractie, wil ik onze appreciatie uitdrukken voor al die mensen in de vaccinatiecentra, die een onwaarschijnlijk werk gedaan hebben in de voorbije weken en maanden. Daarnaast is er de bezorgdheid over het signaal dat we daar krijgen, dat men moeilijker personeel vindt, maar inderdaad ook de druk op de testcapaciteit, en wat dat allemaal betekent voor mensen die al meer dan anderhalf jaar bij, wijze van spreken, boven hun limieten aan het presteren zijn.

Minister, collega Schryvers stelde al de vraag: hoe zorgen we dat er voldoende capaciteit is? Maar ook: hoe zorgen we dat dit ook op langere termijn leefbaar blijft voor altijd diezelfde groep van mensen op wie we als samenleving steeds een beroep moeten doen om ons door deze crisis te gidsen?

De heer Anaf heeft het woord.

Ik kan me ook alleen maar aansluiten bij collega Schryvers. Dat geldt zeker voor haar bijvraag, want de vraag naar voldoende testcapaciteit – onder andere voor mensen die op reis willen gaan – dat is exact de vraag die ik gisteren ook in de commissie Welzijn als vraag om uitleg heb gesteld. Maar het zijn belangrijke discussies, dus op zich is het goed dat er nog eens een extra antwoord op komt. Ik kan dat alleen maar onderschrijven.

Over de beslissing van de IMC dat volledig gevaccineerde personen niet meer in quarantaine moeten als ze een hoogrisicocontact hebben, denk ik dat het op zich een goede zaak is. Wat we wel niet mogen vergeten is dat we mensen moeten blijven sensibiliseren dat het wel belangrijk is dat ze zich toch nog laten testen. Vaccins beschermen heel goed – tot bijna 100 procent op overlijden, ook heel goed op ernstig ziek worden – , maar ze beschermen niet voor 100 procent tegen besmettingen. Ik denk, zeker als we clusterbesmettingen willen tegengaan, dat het wel belangrijk is om mensen te blijven sensibiliseren. Mijn vraag is: hoe gaat u dat doen?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Ja, collega’s, de testcapaciteit is inderdaad belangrijk, en we zullen daar in de schoot van de Vlaamse Regering ook snel een beslissing over nemen om de financiering daarvan te verzekeren, want anders komen we daarmee in de problemen.

Daarnaast moeten we ook zorgen dat er voldoende mensen zijn die dat kunnen doen. Daarover hebben we het gisteren in de commissie uitgebreid gehad. Ook vanmorgen op de interministeriële conferentie. Daar heeft collega, minister Frank Vandenbroucke, aangekondigd dat hij zal kijken om daarvoor ook apothekers in te schakelen. Dat is een federale bevoegdheid, dus dit maar om te zeggen dat we het thema breed besproken hebben.

Daarnaast zijn we zelf ook in overleg om de studenten daarbij te betrekken. Collega Daniëls heeft daar gisteren ook naar verwezen. We hebben een overleg met Pharma.be omdat daar heel wat mensen met een medische expertise-achtergrond zitten, en die hebben zich bereid verklaard om hun mensen ook als vrijwilligers aan te schrijven. Er zijn dus verschillende elementen die lopen, om de verschillende bronnen aan te spreken, om te zorgen voor nodige capaciteit aan mensen om dat te doen.

Wat reizigers van buiten de Europese Unie betreft, collega Parys, en de vraag of die ook in quarantaine moeten gaan, daarover zal vrijdag op het Overlegcomité gesproken worden. Er is natuurlijk een bezorgdheid die we allemaal delen, denk ik – kijk naar Groot Brittannië – dat die buitenlandse varianten opduiken. Sommige kennen we, nu met het Griekse alfabet, maar sommige kennen we ook niet. Ik denk dus dat het wel belangrijk is om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, om ervoor te zorgen dat – nu het goed loopt in ons land, maar ook binnen Europa – we ons daar voldoende tegen beschermen. Maar dat zal vrijdag op het Overlegcomité komen. Ik ga daar nu niet op vooruitlopen. Ik neem aan, minister-president, dat we daar vrijdag in de schoot van de Vlaamse Regering nog wel over zullen spreken.

Zoals afgesproken is vandaag onder leiding van het agentschap Digitaal Vlaanderen de app gelanceerd. Dus we zitten daar twee weken voor op het Europese schema. De app wordt ook al druk gedownload. Dat is op zich een goede zaak. Die kan pas op 1 juli in gebruik genomen worden. We zijn wel klaar om dat te doen. Ik denk dat het ook een teken van vertrouwen is aan de mensen dat we ook daar in het koppeloton van Europa zitten om de digitalisering te gebruiken voor datgene waar ze voor nodig is, namelijk het de mensen gemakkelijker maken. 

Collega Parys, u vraagt welke de vaccins zijn die gehomologeerd zijn. Dat zijn de vaccins die door het European Medicines Agency (EMA) erkend zijn. Die zullen bij wijze van spreken ook hun toegangsticket via het certificaat zijn.

Ten slotte, collega Anaf, wat u gezegd hebt, is belangrijk. Ik denk dat dat niet genoeg onderstreept kan worden. Volledig gevaccineerd zijn en gevaccineerd zijn is belangrijk. Het toont ook aan dat het werkt. Ik heb vandaag op de Interministeriële Conferentie ook nog eens opnieuw gevraagd dat men een onderzoek zou doen en de resultaten eens zou bespreken van het aantal mensen dat ondanks hun vaccinatie toch nog in de ziekenhuizen is terechtgekomen. Men is daarmee bezig. Als we die resultaten hebben, ben ik dus graag bereid om die ook in de commissie of in deze vergadering te bespreken. Ik denk dat dat aantal klein zal zijn, maar het is goed om dat wetenschappelijk onderbouwd te hebben. Maar daarnaast zijn er nog een aantal regels die er moeten zijn zoals de testen wanneer je effectief een hoogrisicocontact had en je opgespoord wordt door de contactopsporing. Dan blijft dat wel belangrijk om te voorkomen dat je eventueel nieuwe besmettingen doet, omdat je met een bepaalde variant bent geconfronteerd. We moeten op onze qui-vive blijven, ook al zijn we gevaccineerd.   

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Dank u wel, minister. De vaccinaties lopen als een trein. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames dalen, dus de vaccins werken ook. De voorbije vijftien maanden hebben we onze mensen eigenlijk heel strenge verplichtingen opgelegd. Onder meer wie een hoogrisicocontact gehad had, moest in quarantaine en zich twee keer laten testen. Nu we weten dat de vaccins die resultaten hebben dat mensen minder besmet worden en ook minder besmettelijk zijn, is het de logica zelve dat we een aantal zaken bijstellen. Daarom is het goed dat de verplichting om in quarantaine te gaan voor mensen die volledig gevaccineerd zijn en een hoogrisicocontact hadden, niet meer wordt gehandhaafd, maar dat enkel de testing verplicht blijft. Maatregelen moeten immers proportioneel zijn in functie van de gezondheidsrisico’s. Minister, ik denk wel dat het nodig is dat we aan de mensen laten weten dat de tests wel nog noodzakelijk blijven, zodanig dat ze die toch laten doen en dat we zorgen dat er voldoende testcapaciteit is.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.