U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, ik wil via het beruchte artikel 50 … (Opmerkingen)

Letter?

Het gaat om artikel 50, punt 1, h). (Opmerkingen)

Mijnheer Parys, het is goed dat u die verduidelijking vraagt en ik geef onmiddellijk een antwoord als me een vraag wordt gesteld.

Ik wil een voorstel van resolutie betreffende de rechten van lgbtqi+-personen in Hongarije bij hoogdringendheid op de agenda zetten.

Is het goed dat we ons daar later over uitspreken, en is die tekst al ingediend?

Die tekst is inderdaad ingediend.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.