U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat over regeringsstandpunt aanpak PFOS-dossier Zwijndrecht

De plenaire vergadering debatteert met de ministers Jan Jambon, Hilde Crevits, Bart Somers, Ben Weyts, Zuhal Demir, Wouter Beke en Lydia Peeters over het regeringsstandpunt met betrekking tot de aanpak van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht en de Oosterweelwerf.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de aanvang van de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Wegens de toevoeging van het actualiteitsdebat over PFOS aan de agenda is het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

- de resultaten van de IMC Volksgezondheid van 16 juni 2021, onder meer wat betreft de quarantaines en testen na reizen;

- de concretisering van het zomerplan voor de cultuur- en evenementensector, in de aanloop naar het Overlegcomité van 18  juni;

- de wachtlijsten voor sociale woningen en de problematiek van de uithuiszettingen;

- de uitspraken van minister Dalle mbt de Brusselse jeugd na de rellen op het recreatiedomein Blaarmeersen in Gent;

- gokreclame op de VRT, naar aanleiding van het EK voetbal.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 16 juni 2021 (pdf).

Wijziging regelgeving Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Het doel ervan is het basisondersteuningsbudget, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de zorgverzekering te bundelen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal sectoren zoals psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatieziekenhuizen vanaf januari 2022 te integreren ('inkantelen') in de VSB. Het ontwerp wil tevens verblijfsvoorwaarden en het voldoen aan de inburgeringsplicht opleggen voor wie aanspraak wil maken op bepaalde voordelen van de VSB.   De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Coronaveiligheid poetshulpen via dienstencheques

Tijdens de coronacrisis zijn poetshulpen van erkende dienstenchequebedrijven blijven werken, maar hun veiligheid kwam soms in het gedrang doordat de gezinnen waar ze langsgingen de nodige maatregelen niet naleefden. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in waarbij het mogelijk wordt om een gebruiker van dienstencheques die inbreuken pleegt tegen de gezondheidsmaatregelen gedurende één jaar uit te sluiten.  De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Aanpassing antidopingdecreet

In 2012 keurde het Vlaams Parlement het Antidopingdecreet goed. In 2015 was er al een eerste wijziging van dat decreet om het in overeenstemming te brengen met de internationale WADA-code. De Vlaamse Regering diende opnieuw een ontwerp van decreet in om het Antidopingdecreet aan te passen, ditmaal onder andere inzake een aantal nieuwe standaarden, de verschuiving van de bewijslast, en het gebruik van informatie uit analyse van stalen.

Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten: wijzigingsdecreet

Het Leegstandsdecreet uit 1995 bevat drie instrumenten om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten te bestrijden en te voorkomen: een inventaris van die bedrijfsruimten, heffingen voor de eigenaars ervan en subsidies voor projecten die deze sites nieuw leven inblazen. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om de vaste subsidiepercentages uit dat decreet aan te passen aan de prioriteit en het belang van bepaalde categorieën van vernieuwing. Ze willen zodoende het ruimtelijk rendement verhogen en komen tot een gedeeld en meervoudig gebruik van ruimtes. Tegelijkertijd zetten ze hierbij in op ontharding en vergroening van de bodem, en op klimaatbestendigheid en energie-efficiëntie.

Geweld en discriminatie lgbtqi+-personen: voorstel van resolutie

Lgbtqi+-personen ondervinden discriminatie, intimidatie en geweld in hun dagelijks leven, met vaak traumatische emotionele gevolgen. Leden van vijf fracties dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om meer in te zetten op de bekendmaking van bestaande hulplijnen, meer aandacht te hebben voor de emotionele impact bij slachtoffers en te voorzien in bewustmaking bij onderwijs- en sportactoren. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Stemming over motie onderzoek naar PFOS-vervuiling Oosterweelwerf

De plenaire vergadering stemt over de motie tot uitoefening van het recht van onderzoek naar de aanpak van de met PFOS vervuilde gronden op de Oosterweelwerf en de gevolgen voor de volksgezondheid.  Als deze motie wordt goedgekeurd, wordt er een onderzoekscommissie opgericht om het PFOS-dossier in Zwijndrecht en omstreken uit te spitten.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
van Katia Segers aan minister Benjamin Dalle
685 (2020-2021)
van Imade Annouri aan minister Benjamin Dalle
688 (2020-2021)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Vera Jans aan minister Matthias Diependaele
692 (2020-2021)
van Allessia Claes aan minister Matthias Diependaele
689 (2020-2021)
van Katia Segers aan minister Benjamin Dalle
685 (2020-2021)
van Imade Annouri aan minister Benjamin Dalle
688 (2020-2021)
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen
van de Vlaamse Regering
710 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
800 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
Voorstel van decreet - Beraadslaging
Voorstel van resolutie - Bespreking

Motie - Bespreking

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
van de Vlaamse Regering
710 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
800 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 16 juni 2021 gehouden actualiteitsde­bat over het standpunt van de Vlaamse Regering met betrekking tot de aan­pak van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.