U bent hier

Artikelsgewijze stemmingen

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 1.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  62 leden hebben ja geantwoord;
  49 leden hebben zich onthouden.

Artikel 1 is aangenomen.

De redenen voor onthouding zijn genoegzaam bekend? (Instemming)

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 4, van Leo Pieters, Bart Claes, Sam Van Rooy en Chris Janssens, op artikel 2.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  90 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 5, van Leo Pieters, Bart Claes, Sam Van Rooy en Chris Janssens, op artikel 2.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  90 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 2.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  63 leden hebben ja geantwoord;
  23 leden hebben neen geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Artikel 2 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 6, van Leo Pieters, Bart Claes, Sam Van Rooy en Chris Janssens, op artikel 3.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  90 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 3.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  62 leden hebben ja geantwoord;
  23 leden hebben neen geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Artikel 3 is aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 4 tot en met 11.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  63 leden hebben ja geantwoord;
  50 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 4 tot en met 11 zijn aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  63 leden hebben ja geantwoord;
  50 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.