U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Hannes Anaf bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Hannes Anaf, Freya Van den Bossche en Conner Rousseau over de urgente nood aan nieuwe zorgbudgetten voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.

De heer Anaf heeft het woord.

Ik denk dat dit een zeer urgent probleem is. Het UZ Gent en andere ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen hebben deze week aan de alarmbel getrokken omdat momenteel alle bedden die beschikbaar zijn voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel vol liggen omdat mensen niet meer kunnen doorstromen naar de reguliere zorg. Dat is een acuut probleem dat heel dringend moet worden opgelost volgens die verschillende ziekenhuizen en mensen uit de sector. Om die reden willen we dit voorstel van resolutie vandaag behandelen om heel urgent een oplossing te zoeken voor dit probleem.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

We hebben de brief ook gelezen, hij is ook aan de minister zelf gestuurd. Ik denk dat het aangewezen is om het antwoord van de minister op die brief te kunnen krijgen. Collega Anaf, wij stellen voor dat dit voorstel van resolutie wordt behandeld in de commissie Welzijn zoals dat ook met andere voorstellen van resolutie gebeurt. We kunnen dat daar zeker op korte termijn agenderen.

De heer Anaf heeft het woord.

Ik blijf bij mijn vraag om dit toch met spoed te behandelen, gelet op de heel urgente situatie. Als de spoed dadelijk wordt weggestemd, dan hoop ik dat dit effectief zo snel mogelijk in de commissie aan bod zal komen. Maar ik ga ervan uit dat dit zo urgent is dat wij daarvoor de spoed willen blijven vragen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Hannes Anaf, Freya Van den Bossche en Conner Rousseau over de urgente nood aan nieuwe zorgbudgetten voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding verwezen.

Het incident is gesloten.

Voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie

De heer Anaf heeft het woord.

Voorzitter, dat is jammer. We hadden bijna de spoedbehandeling gehaald.

Dit is echt een urgent probleem, het is geen politiek spelletje. Als het voorstel tot spoedbehandeling niet wordt aangenomen, en het voorstel van resolutie wordt doorverwezen naar de commissie, kan men volgens het reglement een spoedagendering in de commissie vragen, en dan komt het daar als eerste punt op de agenda. Ik wil deze vraag hier in de plenaire stellen.

Het klopt wat u zegt, maar ik kijk nu even naar de voorzitter van de commissie.

Voorzitter, ik denk dat we dat het best in de regeling van de werkzaamheden van de commissie bespreken.

De heer Anaf kan bij motie van orde in deze plenaire vergadering voorrang vragen voor de behandeling van het voorstel van resolutie in de commissie. Dat moet niet per se tijdens de regeling van de werkzaamheden in de commissie gebeuren, want dan zijn we weer een commissievergadering verder.

Dat is precies mijn vraag, voorzitter. Volgens het reglement kan bij motie …

Over die motie moet dan toch ook gestemd worden?

Ja, dat klopt.

Ik heb daar een persoonlijk idee over, maar ik beslis dat natuurlijk niet zelfstandig. Ik wil dat gerust volgende week agenderen, maar dan moeten de andere collega’s het daarmee eens zijn. Zoveel debat zal dat wel niet vergen.

Ik stel voor dat we direct stemmen over het voorstel van de heer Anaf om het voorstel van resolutie voorrang te geven in de commissie, zodat die onmiddellijk op de agenda wordt geplaatst. Daarover kunnen we zo dadelijk stemmen. Is dat goed voor iedereen? (Instemming)

De stemming staat klaar. Het gaat dus gewoon over de vraag om het voorstel van resolutie van de Vooruitfractie met voorrang te behandelen in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Begin van de stemming.

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, ik wil graag laten noteren dat mijn fractie uiteraard het belang van het voorstel van resolutie van de oppositie erkent, maar in de commissie Volksgezondheid en Welzijn liggen tal van zeer belangrijke voorstellen voor. Ik denk dus dat het verstandig zou zijn om dit op te nemen in de klassieke regeling der werkzaamheden van de commissie om het daar zijn gepaste prioriteit te geven.

Einde van de stemverrichtingen.

Het voorstel tot het verlenen van voorrang in commissie is niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.