U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

De heer Anaf heeft het woord.

Voorzitter, bij motie van orde zou ik, op basis van artikel 50, punt 1, h), van het reglement de spoedagendering willen vragen van het voorstel van resolutie van mezelf, collega Van den Bossche en collega Rousseau over de urgente nood aan nieuwe zorgbudgetten voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Is dat document al ingediend?

Dat is ingediend.

Is het goed dat we ons daar straks over uitspreken?

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.