U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de aanvang van de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- het verlengen van het rouwverlof bij overlijden partner of kind voor Vlaamse ambtenaren;

- de mondmaskerplicht tijdens examens;

- de taalscreening in de derde kleuterklas vanaf volgend schooljaar;

- de kledingvoorschriften op school;

- het project 'Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer';

- de aanpak van de milieuvervuiling door 3M in Zwijndrecht en bij de Oosterweelwerken;

- het in elkaar opgaan van kinderopvang en kleuteronderwijs;

- de repatriëring van Syriëstrijders en hun kinderen;

- de gevolgen van een arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende dubbele erfbelasting op buitenlands roerend vermogen;

- de houding van de Vlaamse Belastingdienst ten aanzien van personen met collectieve schuldenregeling;

- de aanpak van gevaarlijke punten op schoolroutes;

- het aanmoedigen van Belgisch-Nederlandse dubbing op streamingplatformen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 9 juni 2021 (pdf).

Uitbreiding mogelijkheden voor zorgwoningen

De Vlaamse samenleving vergrijst: in 2030 zal 1 op 4 Vlamingen 65 of ouder zijn. Deze demografische evolutie veroorzaakt stijgende zorgnoden. Naast de senioren zijn er ook jongere leeftijdscategorieën en personen met een handicap met zorgnoden.  Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de mogelijkheden om thuis te blijven wonen versterken, zodat meer zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en residentiële opvang (zoals in een woonzorgcentrum) kan worden uitgesteld.  De mogelijkheden voor zorgwonen worden uitgebreid, zodat ook bestaande bijgebouwen en mobiele units hiervoor gebruikt kunnen worden. Dit vergt een aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Motie belangenconflict en voorstel van resolutie mbt federaal ontwerp van pandemiewet

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers ligt een ontwerp van pandemiewet van de regering-De Croo ter stemming voor die de huidige coronamaatregelen juridisch beter moet onderbouwen en ook bij toekomstige epidemische noodsituaties gebruikt kan worden.  De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement wil een belangenconflict inroepen tegen dit federale wetsontwerp omdat het volgens hen de Vlaamse bevoegdheden inzake preventieve gezondheidszorg ongrondwettelijk usurpeert en diende hiertoe een motie betreffende een belangenconflict in.  De plenaire vergadering bespreekt de problematiek en stemt over deze motie.  Zo'n motie moet met drie vierde van de stemmen worden aangenomen. 

Tijdens de plenaire vergadering werd via de spoedprocedure ook een voorstel van resolutie van de meerderheid over hetzelfde onderwerp toegevoegd aan de agenda.

Motie onderzoekscommissie naar PFOS-vervuiling Oosterweelwerf

De plenaire vergadering bespreekt de aanvulling van de agenda met een motie tot uitoefening van het recht van onderzoek naar de aanpak van de met PFOS vervuilde gronden op de Oosterweelwerf en de gevolgen voor de volksgezondheid.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Jos D'Haese aan minister Ben Weyts
674 (2020-2021)
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen
van de Vlaamse Regering
754 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

Motie - Bespreking

Verzoekschrift - Verslag

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
van de Vlaamse Regering
754 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.