U bent hier

In de kijker

Nieuw parlementslid

Na de goedkeuring van zijn geloofsbrieven legt Staf Aerts de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger.  Hij volgt Gustaaf Pelckmans op die ontslag nam met ingang van 1 mei.

Toespraak EU-commissaris Dubravka Šuica - Conferentie over de toekomst van Europa

De plenaire vergadering ontvangt Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Democratie en Demografie, die een toespraak houdt over de Conferentie over de toekomst van Europa. Nadien gaan de parlementsleden in debat met de Europees commissaris.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- onvrede over de invoering van de basisbereikbaarheid;

- de organisatie van sportwedstrijden in het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen;

- een incident op de VUB-campus rond actievoerende illegalen;

- de aanpak van racisme in het voetbal;

- openstaande vacatures in de kinderopvang;

- het coronapaspoort.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 5 mei 2021 (pdf).

Wijziging decreet amateurkunsten

Wijziging Energiedecreet - uitrol digitale meter

De plenaire agenda werd aangevuld met een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties dat het Energiedecreet wil wijzigen. Het voorstel kadert in de opvolging van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 over de terugdraaiende teller. Hierbij wordt afgestapt van de prioritaire uitrol van de digitale elektriciteitsmeters bij prosumenten.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Toespraak van mevrouw Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Democratie en Demografie, over de Conferentie over de toekomst van Europa
Regeling van de werkzaamheden
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid

Eedaflegging van het nieuwe lid

Toespraak van mevrouw Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eu­ropees commissaris voor Democratie en Demografie, over de Conferentie over de toekomst van Europa

vanaf 16:00 uur

Actuele vragen
van Willem-Frederik Schiltz aan minister Wouter Beke
554 (2020-2021)

Ontwerp van decreet - Beraadslaging

van de Vlaamse Regering
716 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

Voorstel van decreet – Beraadslaging

Hoofdelijke stemmingen

van de Vlaamse Regering
716 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.