U bent hier

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, met toepassing van artikel 50, punt 1, a), van het reglement doe ik een voorstel tot aanvulling van de agenda met een motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidie-instrument.

U vraagt dus om een aanvulling van de agenda. Is het goed indien we ons daar later over uitspreken? (Chris Janssens knikt instemmend.)

Is dat document officieel ingediend bij de diensten? (Chris Janssens knikt bevestigend.)

Oké, dat klopt.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.