U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3, 5 en 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft onder andere de invoering van opleidingscentra voor interventiehonden.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Joosen heeft het woord.

In het huidig regelgevend kader vallen de opleidingscentra voor interventiehonden voor leger en politie onder de categorie kweker-handelaar. Met dit decreet passen we de verplichting tot het kweken van dieren voor hen aan. Ik ben dus tevreden dat we hier tegemoetkomen aan een praktisch probleem. Ik denk dat de coronasituatie ook bewijst dat we hier te maken hebben met zeer veelzijdige dieren, ze zijn zelfs in staat om viruspartikels op te sporen. Interventiehonden zijn en blijven cruciaal voor ons veiligheidsbeleid en voor onze reddingsoperaties. Onze fractie is dan ook zeer tevreden dat we hier tegemoetkomen aan dit probleem.

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Collega’s, in de huidige regelgeving waren verkopers van opleidingshonden verplicht om nesten te fokken om zo te voldoen aan de dierenwelzijnswet die stelt dat men enkel honden mag verkopen als men ook zelf nesten kweekt. Het is dan ook positief dat deze nieuwe regelgeving ervoor zorgt dat dit praktisch probleem wordt opgelost. Op deze manier kunnen de opleidingscentra van assistentiehonden zich toespitsen op hun kerntaak, namelijk het opleiden van interventiehonden. We passen voor de interventiehonden de regelgeving aan, maar ook voor de kweker-handelaar dringt een aanpassing van de wet zich op. Die mag na het fokken van tien nesten per jaar zijn eigen pups, maar ook aangekochte puppy’s verkopen. Het is dan ook een publiek geheim dat puppy’s uit de Oostbloklanden in, laat ik het maar puppywinkels noemen bij ons verkocht worden, vaak op te jonge leeftijd met vervalste papieren en zeer vaak met medische problemen.

Denk maar aan het transport vanuit Hongarije dat in Duitsland twee weken geleden werd tegengehouden: een bestelbusje met honderd te jonge, te zieke pups met bestemming Vlaanderen. Dit stemt toch tot nadenken over onze aanpak in deze illegale handel. Worden er in Vlaanderen zulke transporten onderschept? Wordt er controle uitgevoerd bij de bestemmingen van deze transporten? Niemand is hier perfect van op de hoogte. Door de sterke stijging van geregistreerde puppy’s met een buitenlands paspoort stel ik mij dan toch wel zeer veel vragen bij deze controles en met mij ook heel veel dierenliefhebbers. Dit debat moeten we uiteraard vandaag niet voeren, dat zou ons nu te ver leiden, maar we zullen dit zeker aankaarten in de commissie Dierenwelzijn. Zeker nu een Europees rapport heeft aangetoond dat Vlaanderen en Nederland de draaischijf zijn in het verhandelen van illegale puppy’s vanuit de Oostbloklanden. Door dit rapport kan de minister niet langer zijn kop in het zand blijven steken en dringen een strenge regelgeving en controle zich ook hier op.

In het ontwerp van decreet dat nu voorligt wordt er ook een bijkomende strafmaat opgelegd voor personen die, ondanks het verbod op het houden van dieren, toch hardleers zijn en dieren blijven houden. Voor het Vlaams Belang is deze strafmaat van één tot drie maanden en met een geldboete van 52 tot 2000 euro veel te laag. Er moet werk gemaakt worden van een strengere strafmaat voor inbreuken tegen de dierenwelzijnswet. We betreuren het dan ook dat de minister deze kans niet heeft gegrepen om een strengere strafmaat op te nemen in dit decreet. Ondanks deze lage strafmaat, gaat onze fractie dit ontwerp van decreet goedkeuren.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 645/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 5.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.