U bent hier

In de kijker

Actuele vragen (deel 1)

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

- een mogelijke bijsturing van de coronavaccinatiestrategie na het nieuwe advies van de Hoge Gezondheidsraad;

- de impact van corona op de investeringen van lokale besturen;

- mogelijke besparingen in het kader van de 'brede hervorming'.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 3 maart 2021 (pdf).

Actualiteitsdebat aanpak stikstofproblematiek

Door Europese richtlijnen is Vlaanderen verplicht de schadelijke uitstoot van stikstof aan te pakken. Dat gebeurt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).  Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zet de voorlopige Vlaamse PAS-regeling op de helling.  De Vlaamse Regering werkt aan een definitieve PAS.   De stikstofuitstoot komt onder meer van landbouw, industrie en vervoer. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het recente stikstofarrest ? De fracties debatteren in de plenaire vergadering met de ministers Demir, Crevits en Peeters over de Vlaamse stikstofaanpak.

Actuele vragen (deel 2)

Voorstel van resolutie relaties met Taiwan

De plenaire vergadering bespreekt een voorstel van resolutie over de relaties met en internationale positie van Taiwan en houdt de eindstemming erover.  De spanningen tussen China, dat het eiland vóór zijn kust als een afvallige provincie beschouwt, en Taiwan zijn onlangs toegenomen.  In het voorstel van resolutie vragen de indieners aan de Vlaamse Regering onder meer om de dialoog tussen Taiwan en China op alle mogelijke niveaus aan te moedigen, de Europese Commissie ertoe aan te sporen de contacten en samenwerking met Taiwan uit te diepen en de diplomatieke inspanningen te ondersteunen om Taiwan te laten deelnemen aan internationale organisaties.

Nooddecreet remediëring leerachterstand door corona

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties tot toekenning van extra lestijden, lesuren en uren-leraar om de leerachterstand van leerlingen door de COVID-19-pandemie weg te werken.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Rouwhulde voor de heer Ferdinand Ghesquière, gewezen lid van de Vlaamse Raad
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen

Actualiteitsdebat

Actuele vragen (vervolg)

Voorstel van decreet – Beraadslaging

Voorstel van resolutie - Bespreking

Voorstel tot wijziging van het Reglement – Beraadslaging

Verzoekschrift – Verslag

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 3 maart 2021 gehouden actualiteits­debat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.