U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik vraag een spoedagendering op basis van artikel 50, punt 1, h), van ons reglement, u welbekend.

Van a tot z.

Ik vraag de spoedagendering van het voorstel van decreet tot het verlenen van noodleningen in de sportsector aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen naar aanleiding van de coronacrisis. Collega Muyters zal straks de spoedagendering motiveren.

Collega’s, ik had in de wandelgangen al horen waaien dat dit er wel zat aan te komen. Het stuk is ook al op de website gepubliceerd, en het is ook al gekopieerd door de diensten. Het zal dus onmiddellijk worden rondgebracht, want iets in mij zegt dat er misschien wel een meerderheid is die voor die spoedagendering zou kunnen stemmen, collega Vandaele.

We zullen ons daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.