U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- het herstel en onderhoud van kunstwerken (bruggen en tunnels) en gewestwegen;

- de transparantie bij de VRT;

- mogelijke versoepelingen in het coronabeleid op het Overlegcomité van komende vrijdag;

- een verplichte inschrijving van tijdelijk werklozen bij de VDAB;

- de toename van leegstaande winkels in handelskernen;

- het voorstel van bisschop Bonny om een bemiddelaar aan te stellen voor het dossier van de eindtermen;

- het akkoord over de vaste benoeming en evaluatieprocedure voor leerkrachten;

- misbruik van jonge vrouwen in de Gentse topsportschool;

- geestelijke gezondheidszorg en wachtlijsten bij psychologen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 24 februari 2021 (pdf).

Decreetswijziging Vlaamse Rand

De Vlaamse Regering diende in uitvoering van het regeerakkoord een ontwerp van decreet in dat een aantal wijzigingen wil doorvoeren in het beleidsveld Vlaamse Rand. Het ontwerp wil het Documentatiecentrum Vlaamse Rand overhevelen van de vzw de Vlaamse Rand naar de administratie. Het bestaande decreet wordt aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving. Daarnaast bevat het ontwerp nog een aantal technische aanpassingen.  De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Wijzigingen Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) en Materialendecreet - omzetting Europese richtlijnen

In een ontwerp van decreet stelt de Vlaamse Regering diverse wijzigingen voor aan het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en het Materialendecreet. Deze aanpassingen zijn nodig voor de omzetting van gewijzigde Europese richtlijnen met betrekking tot afvalstoffen, havenvoorzieningen voor het afval van schepen en de vermindering van de effecten van sommige kunststoffen op het milieu.  Het ontwerp biedt onder meer een rechtsgrond voor de doorrekening van de zwerfvuilkosten aan de producenten van de fracties die in zwerfvuil voorkomen. De Europese richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu verplicht de lidstaten immers de kost voor opruiming van zwerfvuil en bewustmakingsmakingsmaatregelen door te rekenen aan de producenten. Het gaat om alle producten met een relevante milieu-impact zoals bepaalde plastic voedselverpakkingen, drankverpakkingen, drinkbekers, plastic draagtassen, vochtige doekjes, ballonnen en tabaksproducten. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Neven- en herbestemming kerkgebouwen: voorstel van resolutie

Door het teruglopende aantal kerkgangers en de hoge kosten voor het onderhoud van kerkgebouwen klonk de roep om herbestemming van deze gebouwen de voorbije jaren steeds luider. Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen sinds 1 februari 2016 een beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken voor begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek. Dit projectbureau stopt eind 2021 echter zijn werkzaamheden. Momenteel beschikken 185 van de 300 Vlaamse geDe

Decreetswijziging toezicht op Vlaamse Gemeenschapscommissie

Decreetswijziging omgevingshandhaving: overheveling taken

Spoedbehandeling decreet noodleningen sportsector

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een voorstel van decreet dat noodleningen aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen in het kader van de coronacrisis mogelijk maakt.

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Rouwhulde voor de heer Luc Dhoore, gewezen lid van de Vlaamse Raad
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Mededeling

van de aanwijzing van een deelstaatsenator

Actuele vragen
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen

Voorstel van resolutie - Bespreking

Verzoekschrift - Verslag

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.