U bent hier

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn over het verzoekschrift over de invoer van Europese zwerfdieren, broodfok en rabiës.

Mevrouw De Vroe, verslaggever, heeft het woord.

De behandeling van dit verzoekschrift dat ook op federaal niveau werd ingediend, werd geagendeerd in de commissie op 21 oktober 2020. De minister werd om een standpunt gevraagd, dat op 22 december vorig jaar arriveerde. Daarop werd het verzoekschrift voor de tweede maal geagendeerd in de commissie op 20 januari 2021.

De verzoeker klaagt vooral federale materie aan. Maar wat de Vlaamse bevoegdheden betreft, gaat het erom dat een afgeschermd eenzijdig marktaanbod van puppy's uit het buitenland in België in stand gehouden wordt door de dienst Dierenwelzijn. De minister bezorgde een duidelijk en punctueel antwoord, waarin hij drie aanklachten van de verzoeker duidelijk weerlegde.

Op de vraag om de dienst Dierenwelzijn door te lichten, wees de minister erop dat die oefening reeds werd gemaakt door Audit Vlaanderen.

Op de beschuldiging dat de dienst Dierenwelzijn de grootschalige invoer van broodfokpups in stand houdt, erkende de minister dat het een permanente bezorgdheid is, maar dat Vlaanderen als enige in de EU extra eisen heeft opgelegd, niet evident omdat het gaat om handelsverkeer binnen de EU.

Dat de dienst Dierenwelzijn de adoptie van buitenlandse pups tegenhoudt, wordt tegengesproken door de statistieken en door het ontbreken van beperkingen in Vlaanderen in vergelijking met de andere EU-lidstaten. De minister wees erop dat erkende dierenasielen logischerwijze geen dieren uit het buitenland mogen invoeren, maar dat particulieren wel een hond in het buitenland mogen adopteren.

Tot daar de weerlegging door de minister.

Tijdens de bespreking was het enkel mevrouw Sterckx die een hoorzitting wenste met de dienst Dierenwelzijn. De andere sprekers, met name mevrouw Claes, mevrouw Rombouts, de heer Bex en ikzelf waren van oordeel dat het antwoord van de minister toereikend was. De commissie besloot om het antwoord van de minister ook aan de verzoeker te bezorgen.

Tot daar de verslaggeving, voorzitter.

Wij stemmen nu bij zitten en opstaan over de conclusies van de commissie.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het Vlaams Parlement neemt de conclusies van de commissie aan. Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.