U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie met betrekking tot de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties en de technische eindapparatuur voor FM-radio-ontvangst van radio-omroeporganisaties.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Minister, collega’s, ik zal even kort herhalen wat ik ook in de commissie heb aangehaald. Door drie elementen in dit document kunnen wij geen grote voorstander zijn.

Ten eerste, de huidige erkenning die met een jaar wordt verlengd.

Ten tweede, de termijn van de volgende erkenning, die verkort wordt naar slechts vijf jaar. Oké, met een optie op verlenging, maar dat zou er nog maar moeten bijkomen.

Ten derde, de bepaalde materiële vereisten die ervoor zorgen dat er een grote investering moet worden gedaan. Samen met die andere elementen wordt het heel moeilijk voor nieuwe spelers om die investering terug te verdienen op zo’n korte termijn en om deel te nemen aan deze erkenningsprocedure. Veel elementen in dit voorstel van decreet spelen in de kaart van de huidige spelers.

Versta mij niet verkeerd. Ik heb ergens online die kritiek gelezen. Ik ben geen tegenstander van de huidige spelers. Integendeel, ik ben er een grotere fan van dan van de meeste VRT-radiostations. Maar er moet wel een gelijk speelveld zijn om een deftige procedure te kunnen doorlopen. Dat is er door dit document niet. Dus kunnen wij niet voor stemmen.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Radio is honderd jaar oud maar springlevend. We weten allemaal hoe belangrijk het medium radio is voor nieuws, muziek, informatie en ontspanning. Ook dit ontwerp van decreet is heel belangrijk om het radiolandschap verder op punt te zetten, in opvolging van de vorige grote wijziging, nog onder de vorige minister, Sven Gatz.

Er zijn drie belangrijke punten die de CD&V-fractie uiteraard ondersteunt.

Ten eerste, het landschap en het decreet worden vereenvoudigd door enkel nog de lokale, de netwerk- en de landelijke radio’s over te houden. De regionale die nog bestonden maar niet rendabel waren, worden helemaal geschrapt. Maar er bestonden er geen meer. Dat is dus een zuivering van ons decreet.

Het tweede punt is dat er duidelijkheid wordt gegeven over de erkenning van de landelijke commerciële radio’s. Dat gaat over – om ze niet te noemen – Joe, Qmusic en Nostalgie. Hun erkenning loopt dit jaar af, en in plaats van opnieuw te verlengen, zoals dat de afgelopen periodes stelselmatig gebeurde, gaan we na twintig jaar deze frequenties terug in de markt zetten. Maar er is nog een jaartje extra nodig, collega Brusselmans, om alles rond te krijgen. Vanaf 2023 zou er op dat vlak een nieuwe erkenning moeten gebeuren. Dat zal via een beautycontest gaan. Wij steunen dat systeem omdat je op die manier meer kwaliteit naar boven haalt en niet alleen de hoogste bieder zomaar een erkenning geeft.

Het laatste punt is de ambitie om meer te digitaliseren en te evolueren naar DAB+. Dat komt in dit ontwerp van decreet sterk naar voren. Zoals u weet, moeten we een Europese verplichting omzetten omdat er DAB+ moet aanwezig zijn in nieuwe personenwagens. Dat moest eigenlijk al enkele maanden het geval zijn. De garagisten doen het al. Ik merk dat ze enkel nog wagens verkopen met DAB+-radio’s. Nu wordt het ook in onze decreetgeving opgenomen.

Een laatste punt nog. Voor andere radio’s zullen er vanaf 1 januari 2023 enkel nog DAB+-radio’s verkocht kunnen worden. Dat is heel belangrijk. Dat is ook iets wat we vandaag zullen beslissen.

Tot daar kort onze bemerkingen bij het ontwerp van decreet. We steunen het met veel plezier, minister.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, het regeerakkoord zegt dat we verdere stappen zullen zetten in de digitalisering van het radiolandschap. Het ontwerp van decreet van de minister, dat we hier nu voor ons liggen hebben, getuigt daarvan: het stimuleren van DAB+ en het voorbereiden van de uiteindelijke FM-afschakeling.

De termijn die de regering hier vooropstelt voor de erkenningen, collega Brusselmans, vinden wij wél billijk en wel werkbaar. We weten ook, minister, dat elke ingreep in het radiolandschap tot flinke commotie kan leiden. Daar hebben we ervaring mee, tot en met het aanvechten van erkenningen voor de rechtbank. Het is dus goed dat u niet over één nacht ijs gaat in deze materie, maar dat u alles juridisch goed onderbouwt.

Collega Brouwers, dat er gewerkt met een ‘beauty contest’ heeft voordelen, daar zijn we het zeker mee eens. Het heeft ook een aantal nadelen. Maar wij hopen, minister, dat u dit proces succesvol kunt afronden, en wij gaan in elk geval met N-VA het ontwerp van decreet steunen.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Voorzitter, collega’s, ik heb daar niets aan toe te voegen. We gaan verder op die vereenvoudiging, de dynamisering en digitalisering van het radiolandschap. We hebben uitvoerig de discussie gehad in de commissie, ook over de punten die collega Brusselmans heeft aangehaald.

Ik wilde enkel nog een wetgevingstechnische correctie doorgeven die volgens de diensten van het parlement doorgevoerd zou moeten worden in artikel 21. Daar zijn wij vergeten “van hetzelfde decreet” te zetten na "artikel 242". Ik zou dus graag vragen om ook met die technische correctie in te stemmen. Dank u wel.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 593/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 20.

Er is een technische correctie op artikel 21, zoals minister Dalle zonet heeft vermeld.

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 22 en 23.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.