U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de stijging van de verkeersbelastingen;

- de achterstand bij renovaties van sociale woningen;

- de documentaire BDW op de VRT;

- de activering van langdurig en aangepast beschikbare werkzoekenden;

- de steun aan de festivals en evenementensector en de opmaak van draaiboeken voor de exitstrategie;

- de kotbubbels en de heropstart van contactonderwijs aan universiteiten en hogescholen;

- de problemen met Smartschool tijdens de afkoelingsweek;

- koudestress bij dieren tijdens vriestemperaturen;

- kinderen met een complexe problematiek;

- het suïcidepreventiebeleid tijdens de coronacrisis.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 10 februari 2021 (pdf).

Decreetswijziging radiolandschap

De plenaire vergadering bespreekt een ontwerp van nieuw radiodecreet ingediend door de Vlaamse Regering en houdt de eindstemming. Het nieuwe radiodecreet zet in op een vereenvoudiging van het radiolandschap. Zo wordt de verouderde regeling rond regionale-omroeporganisaties afgeschaft. In de praktijk bestaan die regionale radio-omroeporganisaties al niet meer, omdat ze door hun samenwerking vandaag georganiseerd zijn als landelijke radio-omroeporganisaties. Het aantal soorten radio-organisaties wordt hiermee beperkt tot drie in plaats van vier: landelijke, netwerk en lokale radio-omroeporganisaties. Het decreet bepaalt ook dat de nieuwe erkenningen voor landelijke radio-omroeporganisaties ingaan op 1 januari 2023. Dat betekent dat de huidige erkenningen met een jaar verlengd worden. De nieuwe erkenningen zullen worden toegekend na een vergelijkende toets (een zogenaamde beauty contest) in plaats van een veiling. Geïnteresseerde partijen zullen een dossier moeten indienen en een jury zal de dossiers beoordelen. De spelers met het beste dossier zullen erkend worden voor 5 jaar. Tot slot wordt er ook sterk ingezet op digitalisering. Zo zullen vanaf 1 januari 2023 alle FM-radio-ontvangsttoestellen een digitale ontvanger moeten hebben. Daarnaast zal het verplicht zijn voor autoconstructeurs om in elke nieuwe wagen in DAB+ te voorzien.

Nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs

De nieuwe onderwijsdoelen (eindtermen) voor het secundair onderwijs worden sinds 2019 stapsgewijs uitgerold. Eindtermen bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen aan het einde van een opleiding. De bestaande eindtermen, meer dan 20 jaar oud, dateren uit een tijd waarin nog geen internet of smartphone bestond en waren  aan een herziening toe. Na de vastlegging in 2018 van de nieuwe eindtermen voor de eerste twee leerjaren (eerste graad) van het secundair onderwijs, diende de Vlaamse Regering nu een ontwerp van decreet in om de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad secundair te actualiseren. Minister Ben Weyts wil via de nieuwe eindtermen de continue achteruitgang van de Vlaamse leerlingenresultaten in vergelijkend internationaal onderzoek tegengaan. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Nooddecreet corona onderwijs VI

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een zesde nooddecreet inzake onderwijs wegens de coronacrisis.

 

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Jos D'Haese aan minister Benjamin Dalle
327 (2020-2021)
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen

Voorstellen van resolutie - Besprekingen

Verzoekschrift - Verslag

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.