U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 januari 2021, 14.01u

Voorzitter
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, ter vervanging van de heer Tom Vanden Borre, ontslagnemend, destijds aangewezen op voordracht van de N-VA-fractie. Volgens de evenredige vertegenwoordiging na de hernieuwing van het Vlaams Parlement op 26 mei 2019, komt dit mandaat de Groenfractie toe.

Bij mail van 18 januari 2021 draagt de Groenfractie mevrouw Els Reynaert voor.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik mevrouw Els Reynaert aangewezen tot lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.