U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de compensatiepremie voor eigenaars van zonnepanelen met digitale meter;

- de wachttijden voor toekenning van een zorgtoeslag aan kinderen met een beperking;

- het mentale welzijn en de buitenschoolse activiteiten van jongeren;

- tijdelijke werkloosheid of loonsubsidie in bepaalde economische sectoren;

- de houding van de bankensector ten aanzien van bedrijven tijdens de coronacrisis;

- het taalgebruik bij de oproeping voor vaccinaties in de faciliteitengemeenten;

- de corona-uitbraken in de scholen, het testbeleid en de vaccinatie van leerkrachten;

- de aanpak van onbetaalde facturen en armoede in de scholen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 27 januari 2021 (pdf).

Dierenwelzijn: uitdoofbeleid en verbod gebruik paarden en pony's op kermissen - uniforme vergoedingsregeling dierenasielen

De plenaire vergadering bespreekt twee ontwerpen van decreet van de Vlaamse Regering betreffende het dierenwelzijn en houdt de eindstemmingen. Het eerste ontwerp wil een uitdoofscenario en uiteindelijk verbod invoeren op het gebruik van paarden en pony's op kermissen en aanverwante evenementen. Het tweede ontwerp bevat onder meer de invoering van een uniforme vergoedingsregeling voor erkende dierenasielen wanneer die in beslag genomen dieren opvangen.

Uitbreiding loopbaancheques voor niet-actieven

Om de werkgelegenheidsgraad op te trekken moeten niet-beroepsactieven worden geactiveerd. De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job en/of niet actief op zoek zijn naar een job. Voor de activering van deze mensen kan de loopbaancheque een nuttig instrument zijn, zodat ze een aanbod op maat krijgen. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de loopbaancheque open te stellen voor niet-actieven en in het bijzonder voor de ‘herintreders’, mensen die na een periode van inactiviteit opnieuw de stap naar betaalde arbeid overwegen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen

Ontwerpen van decreet – Beraadslagingen

Voorstel van resolutie - Bespreking

Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.