U bent hier

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het verzoekschrift over vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap.

De heer Coel, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, een verzoekschrift over de voorwaarden tot vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap werd ingediend op 18 september 2020. Het werd eveneens voor advies voorgelegd aan minister van Financiën Diependaele. Op 8 december besprak de commissie het verzoekschrift en het advies.

Er is een vermindering voorzien voor personen met een beperking bij de berekening van de onroerende voorheffing. Die beperking moet echter vastgesteld zijn voor de leeftijd van 65 jaar om in aanmerking te komen. De indiener klaagt deze bijkomende voorwaarde aan.

In het advies wijst de minister op drie punten. Hij situeert eerst de regelgeving. De afbakening van wie in aanmerking komt voor deze vermindering gebeurt aan de hand van een eenvormige definitie van een persoon met een handicap. Deze definitie is federale materie. De minister sluit zich aan bij de onderliggende redenering dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen een handicap en een ouderdomsverschijnsel. Iedere afbakening is moeilijk, maar deze lijkt verantwoord. De minister wijst ook op premies, zoals de aanpassingspremie, specifiek voorbehouden voor 65-plussers.

De commissie sluit zich na een bespreking met inbreng van de collega’s Muyters, Vandenhove en Vandeput aan bij het advies en besluit de inhoud van het verzoekschrift af te wijzen.

Wij stemmen nu bij zitten en opstaan over de conclusies van de commissie.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het Vlaams Parlement neemt de conclusies van de commissie aan. Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.