U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- kwetsbare groepen die de digitaliseringstrein dreigen te missen:

- de verder dalende leerprestaties wiskunde en wetenschappen bij Vlaamse leerlingen zoals blijkt uit het nieuwe TIMSS-onderzoek;

- de verlenging van code rood voor studenten tot minstens eind februari 2021;

- de impact van de coronacrisis op de jobs van de toekomst en de 'leergoesting';

- de weerbaarheid van cafés en restaurants in de coronacrisis;

- de impact van de brexit op Horizon Europe en de academische kruisbestuiving met het Verenigd Koninkrijk;

- de verdere samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Moslimexecutieve na de kritiek van de federale minister van Justitie;

- de berichtgeving over mistoestanden in de Vlaamse kinderzorg en het toezicht hierop van Kind en Gezin;

- de aangekondigde fietsbrug over de Schelde in Antwerpen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 9 december 2020 (pdf).

Tweede aanpassing begroting 2020

De plenaire vergadering bespreekt de ontwerpen van decreet tot een tweede aanpassing van de middelen- en uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020 en houdt de eindstemming over deze tweede begrotingsaanpassing.

Dotatie VREG voor 2021

De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van dotatie aan de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) voor het begrotingsjaar 2021 en stemt over dit voorstel.  De VREG is de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt.

Heroverweging relaties EU - Turkije

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure voorstellen van resolutie van de meerderheidsfracties en van Vlaams Belang over een heroverweging van de relaties tussen Turkije en de Europese Unie die onder druk staan.

Conflict Tigray-Ethiopië

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie van N-VA, CD&V, Open Vld, Groen en sp.a over het conflict in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
van Jos D'Haese aan minister Ben Weyts, beantwoord door minister Jan Jambon
199 (2020-2021)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Voorstel van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt betreffen­de zijn dotatie voor het begrotingsjaar 2021
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Elisabeth Meuleman aan minister Ben Weyts, beantwoord door minister Jan Jambon
187 (2020-2021)
van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts, beantwoord door minister Jan Jambon
194 (2020-2021)
van Hannelore Goeman aan minister Ben Weyts, beantwoord door minister Jan Jambon
203 (2020-2021)
van Jos D'Haese aan minister Ben Weyts, beantwoord door minister Jan Jambon
199 (2020-2021)
Begrotingen - Beraadslagingen

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt – Bespreking en stemming

Voorstel van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt betreffen­de zijn dotatie voor het begrotingsjaar 2021         
49 (2020-2021) – Nr. 1  
(Verslaggevers: Willem-Frederik Schiltz en Andries Gryffroy)

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
van de Vlaamse Regering
18 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
19 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.