U bent hier

Voorstellen tot spoedbehandeling

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, conform artikel 50, punt 1, h), van het reglement zou ik de hoogdringende agendering willen vragen van een nooddecreet op het gebied van energie. Ik kan u de titel helemaal voorlezen, als dat u plezier zou kunnen doen. (Opmerkingen van de voorzitter)

Voorstel van decreet tot opheffing van artikel 3, 1°, van het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009 – u wel bekend –, het decreet van 18 juli 2003 … (Opmerkingen van de voorzitter)

… betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, voorzitter.

Die had ik niet zien aankomen.

Was dat het of had u nog iets te melden?

Wel, ik had het misschien straks kunnen doen, maar ik zal het meteen doen. De tekst van het voorstel van decreet is al een tijdje beschikbaar op de website. Nu pas beschikbaar, denk ik, is een voorstel van resolutie, voorzitter, over de Brusselse stadstol. Ook dat zouden wij vandaag graag besproken zien.

Ik stel voor dat we ons straks over deze voorstellen tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.