U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat personeelsuitval woonzorgcentra

In de plenaire vergadering debatteren de volksvertegenwoordigers met minister Beke en minister-president Jambon over de personeelsuitval in de woonzorgcentra. Door de tweede golf van de coronacrisis kampen veel WZC met een ernstig personeelstekort, wat gevolgen heeft voor de zorg voor de rusthuisbewoners. Hoe pakt de Vlaamse Regering deze situatie aan?

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Wegens de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • het effect van de lockdown op het alcohol- en druggebruik;
  • aandacht voor de 'nieuwe kwetsbaren' in het Vlaamse armoedebeleid;
  • de aanpak van menstruatiearmoede in Vlaanderen;
  • de angstgevoelens van (vooral vrouwelijke) gebruikers van het openbaar vervoer;
  • jongeren als grootste slachtoffer op de arbeidsmarkt van de COVID-19-pandemie;
  • de eventuele heropening van handelszaken;
  • nieuwe cijfers inzake luchtvervuiling en de aanpak van de problematiek in Vlaanderen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 25 november 2020 (pdf).

Winwinlening: uitbreiding met Vriendenaandeel in kader van aanpak coronacrisis

Een aanzienlijk aantal bedrijven dreigt in solvabiliteitsproblemen te geraken door de coronacrisis. Daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet betreffende de Winwinlening. Deze decreetswijziging beoogt het Vriendenaandeel in werking te stellen. Familie en vrienden zullen zo aangemoedigd worden aandelen te verwerven in kmo’s. De aandeelhouder kan maximaal 75.000 euro investeren. Het fiscale voordeel voor het Vriendenaandeel is vastgelegd op 2,5% voor een periode van maximaal vijf jaar. Als onderneming kan men zo maximaal 300.000 euro kapitaal verwerven. De maxima per aandeelhouder en per onderneming kunnen niet worden gecumuleerd met de Winwinlening. Men kan er wel voor opteren om een deel van het bedrag als achtergestelde lening (Winwinlening) te verstrekken en een ander deel als kapitaal (Vriendenaandeel).

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Eenmalige toeslag kinderbijslag

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel van decreet over het nemen van een maatregel in het kader van de COVID-19-crisis, met name het toekennen van een eenmalige toelage in het kader van het gezinsbeleid aan een bepaalde categorie gezinnen, en stemt over dit voorstel van decreet.

Resolutie doodstraf professor Ahmadreza Djalali

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie waarin gratie wordt gevraagd voor professor Ahmadreza Djalali, gastdocent aan de VUB, die Iran ter dood is veroordeeld. 

Rouwhulde Willy Kuijpers

De plenaire vergadering brengt een rouwhulde aan ere-Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers die op 17 november ll. overleed. Hij was lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 1971 tot 1980, van de Vlaamse Raad van 1980 tot 1984 en van 1989 tot 1991 en van het Vlaams Parlement van 1995 tot 1997 voor de Volksunie.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Rouwhulde voor de heer Willy Kuijpers, ere-Vlaams volksvertegenwoordiger
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat

Actuele vragen
van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits
148 (2020-2021)

Ontwerp van decreet - Beraadslaging

Rouwhulde

voor de heer Willy Kuijpers, ere-Vlaams volksvertegenwoordiger

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

van de Vlaamse Regering
497 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 25 november 2020 gehouden actua­liteitsdebat over de personeelsuitval in de woonzorgcentra door de corona­crisis

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.