U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de plannen voor een federale koolstoftaks;

- de personeelsuitval in instellingen voor personen met een handicap;

- de onkostenvergoeding voor laatstejaarsstudenten verpleegkunde;

- de verdeling van COVID-19-vaccins;

- het mijden van intensieve geestelijke gezondheidszorg tijdens de tweede lockdown;

- de impact van de federale effectentaks op de Vlaamse financiële middelen;

- de recente verklaringen betreffende de Brusselse stadstol;

- de verkiezingen voor de Vlaamse Jeugdraad;

- het openstellen van de aanvraagprocedure voor de culturele activiteitenpremie;

- de opening van het asielcentrum in Kalmthout en de communicatie daarrond;

- de selectie van een participatieorganisatie in het kader van het integratie- en inburgeringsbeleid (Join.Vlaanderen en Minderhedenforum);

- het mentaal welzijn bij studenten tijdens de tweede coronagolf.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 12 november 2020 (pdf).

Wijziging CDNI-verdrag - ontgassing binnenvaartschepen

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet tot instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en houdt de eindstemming.

Het vervoer van vloeistoffen (brandstoffen en chemische producten) met tankschepen is een belangrijke activiteit voor de binnenscheepvaart. Bij het lossen van vloeistoffen uit de schepen wordt het product maximaal verwijderd uit de tanks, maar er blijven altijd gassen achter die vaak ook verwijderd moeten worden om contaminatie van de volgende lading te vermijden. Dat ‘ontgassen’ gebeurt door de ventilatie van de tanks in open lucht, waarbij dampen in de atmosfeer uitgestoten worden. Hiertegen komt meer en meer verzet, zeker als de dampen afkomstig zijn van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Doelstelling van de verdragswijziging is de uitstoot van dampen van vloeibare lading van tankschepen in open lucht te verbieden om luchtverontreiniging via de binnenscheepvaart zoveel mogelijk te vermijden, en een milieuvriendelijker alternatief op te zetten.

Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit - aangifte automatische ontspanningstoestellen

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat de aangifte van automatische ontspanningstoestellen (zoals gokautomaten of bingokasten) wil wijzigen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het ontwerp beoogt een vereenvoudiging van de bestaande regelgeving en een vermindering van de administratieve lasten.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Mededeling

van de aanwijzing van een deelstaatsenator

Actuele vragen
van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
93 (2020-2021)
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.