U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat coronamaatregelen in het onderwijs

De plenaire vergadering debatteert met minister Ben Weyts over de coronamaatregelen in het onderwijs, met name over het openhouden van de scholen en het systeem van kleurcodes.

Actualiteitsdebat audit VRT

Audit Vlaanderen voerde een forensische audit uit over de werking van de openbare omroep. Het auditrapport werd onlangs aan de Vlaamse Regering bezorgd. De plenaire vergadering debatteert met minister Benjamin Dalle over de beleidsconclusies die uit het rapport worden getrokken.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo  snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Door de toevoeging van de actualiteitsdebatten aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 14 oktober 2020 (pdf).

Algemene rekening 2019

De plenaire vergadering stemt over het ontwerp van decreet dat de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2019 vastlegt. De algemene rekening is het sluitstuk van de parlementaire begrotingscyclus.

Vlaams Onteigeningsdecreet: invoering 'minnelijke onderhandelingstermijn'

Soms zijn onteigeningen nodig omwille van het algemeen belang, zoals de fietsveiligheid bij de aanleg van fietspaden. Leden van de meerderheidsfracties willen een zogenaamde minnelijke onderhandelingstermijn toevoegen aan het Vlaams Onteigeningsdecreet uit 2017. Daarbij krijgt de burger in geval van onteigening maximaal één jaar de tijd om met de Afdeling Vlaamse Vastgoedtransacties tot een akkoord te komen over een minnelijke schikking. Lukt dat niet, dan kan de overheid naar de vrederechter trekken. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Strijd tegen ontbossing Amazonewoud

Het Amazonewoud is het grootste tropische regenwoud op aarde maar staat zwaar onder druk door legale en illegale ontbossing en bosbranden. Dit heeft gevolgen voor de hele planeet, maar in de eerste plaats voor de inheemse volkeren. In een voorstel van resolutie vragen leden van de meerderheidsfracties aan de Vlaamse Regering en de Europese Commissie om druk uit te oefenen op de betrokken Zuid-Amerikaanse landen (in de eerste plaats Brazilië) om hun internationale verplichtingen na te komen inzake de bescherming van het woud en de inheemse volkeren. Daarnaast roept het voorstel ook op om de import van hout uit het Amazonegebied strenger te controleren.  De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en stemt erover.

Spoedbehandeling voorstel van resolutie Nagorno-Karabach

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
van Filip Brusselmans aan minister Zuhal Demir, beantwoord door minister Jan Jambon
50 (2020-2021)
Regeling van de werkzaamheden
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebatten

Actuele vragen
van Filip Brusselmans aan minister Zuhal Demir, beantwoord door minister Jan Jambon
50 (2020-2021)

Begrotingen - Beraadslaging

Voorstel van decreet - Beraadslaging

Voorstel van resolutie - Bespreking

Verzoekschriften - verslagen

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 14 oktober 2020 gehouden actualiteitsddebat over de coronamaatregelen in het onderwijs

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 14 oktober 2020 gehouden actualiteitsdebat over de forensische audit VRT van Audit Vlaanderen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.