U bent hier

In de kijker

Eedaflegging nieuw parlementslid

Na de goedkeuring van zijn geloofsbrieven legt Stijn De Roo de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij volgt Vincent Van Peteghem op, die federaal minister werd.

Actuele vragen

Tijdens het eerste vragenuur van het nieuwe zittingsjaar kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering opnieuw ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo  snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de resultaten van het Overlegcomité en de bestrijding van de corona-epidemie;

- de spreiding van coronapatiënten naar lokale ziekenhuizen en de rol ter zake van lokale besturen;

- het inzetten van ouders op school voor opvang wegens lerarenuitval door corona;

- het stijgend aantal COVID-19-besmettingen en de werking van de app Coronalert;

- misleidende campagnes voor zonnepanelen;

- de vertragingen bij het afleveren van bouwvergunningen;

- de relance voor de toeristische sector;

- de gevolgen van een recent arrest van de Raad van State voor de Brugse voetbalstadiondossiers;

- de impact van COVID-19 en de brexit op de haven van Zeebrugge, met name de stopzetting van de ferrylijn Hull-Zeebrugge;

- de staat van het wagenpark van De Lijn en de problemen met technisch onderhoud;

- de aangekondigde staking bij De Lijn wegens de gevolgen van de oprichting van de Mobiliteitscentrale.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 7 oktober 2020 (pdf).

Wijzigingsdecreet Mobiliteit en Openbare Werken

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal hiaten op te vullen in de bestaande regelgeving wat betreft het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, de waterinfrastructuur en het waterbeleid. Het ontwerp van verzameldecreet bevat een aantal nieuwe regels: steden en gemeenten zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven bij snelheidsovertredingen in zones 30 en zones 50, er komen duidelijke voorwaarden voor de (vrije) begeleiding van kandidaat-autobestuurders, de basis wordt gelegd voor een nieuwe hiërarchische indeling van het wegennet, ... De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Tussentijdse conclusies en aanbevelingen Coronacommissie

De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie van Groen, N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a over de tussentijdse conclusies en aanbevelingen van de commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, inzake ouderenzorg en contactopsporing in functie van een tweede golf van COVID-19.

Doelmatigheid uitgaven contacttracing

In een motie vraagt de sp.a-fractie  een onderzoek van het Rekenhof naar de doelmatigheid van de uitgaven voor de contacttracing in het kader van de coronacrisis. De plenaire vergadering bespreekt de motie en stemt erover.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Motie van orde
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Boodschappen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Onderzoek

van de geloofsbrieven van een nieuw lid

Eedaflegging

van het nieuwe lid

Actuele vragen

Ontwerp van decreet - Beraadslaging

Voorstel van resolutie – Bespreking

Motie - Bespreking

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.