U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft minister Wouter Beke bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Beke heeft het woord voor de toelichting.

Minister Wouter Beke

Voorzitter, dit is een ontwerp van decreet dat ons moet toelaten om een samenwerkingsakkoord te kunnen afsluiten. Waarover gaat het? Het gaat over gegevensuitwisseling met het oog op het organiseren van het contactonderzoek.

Het samenwerkingsakkoord regelt niet de organisatie van het contactonderzoek maar wel de gegevensuitwisseling. Daarvoor zijn er een aantal gegevensdatabanken die moeten worden geraadpleegd. En daarvoor is er een samenwerkingsakkoord afgesloten. Die gegevens mogen enkel worden verzameld met een heel concreet doel. In dat samenwerkingsakkoord wordt daarnaast ook bepaald wie toegang kan krijgen tot die gegevens.

Ten derde wordt er ook een databank gecreëerd voor de digitale contactopsporingsapp. Zoals u weet is die vanaf vandaag toegankelijk voor iedereen. Ik hoop dat u ze allemaal al gedownload hebt, en anders kunt u dat nog doen. Daarmee hangt dus ook een gegevensdatabank samen waarin iemand die vrijwillig een besmetting en het vermoedelijke tijdstip van de besmetting kan melden. Zo kunnen nauwe contacten worden gealerteerd.

De Raad van State had opgemerkt dat er een samenwerkingsakkoord diende te komen met betrekking tot deze gegevensuitwisseling, en dat een Koninklijk Besluit niet volstond. Het Koninklijk Besluit loopt tot 15 oktober, en daarom zou het fijn zijn als dit parlement dit wil goedkeuren, zodat we, wat Vlaanderen betreft, voor 15 oktober in orde kunnen zijn.

De heer Sintobin heeft het woord.

Ten eerste, wat het downloaden van de app betreft: op 25 procent van de toestellen die nog vrij recent zijn, kan de app niet worden gedownload, zo heb ik mij laten vertellen. Ik ben daar ook geen specialist in, maar dat blijkt zo te zijn. Ik denk dat je de app niet kunt downloaden op Android-toestellen.

En wat het ontwerp betreft: de bedoeling ervan kunnen wij best wel onderschrijven. Maar dergelijke databanken worden altijd met de beste bedoelingen opgericht en opgezet, maar ik heb toch een aantal vragen. Ik ben niet paranoïde maar toch: wie garandeert mij dat de gegevens worden gewist? Wanneer worden ze gewist, wanneer moeten ze worden gewist? Wie garandeert mij de technische veiligheid van de gegevens? Wie garandeert mij dat alle kopieën worden gewist wanneer ze moeten worden gewist? Hoe krijg je inzage in de gegevens die over jezelf in dit kader zouden worden bewaard? En vooral: hoe geraak je eruit? Het is dus vooral de kwestie van de privacy die hier opnieuw speelt, net zoals in andere dossiers, minister. We gaan ons daarom onthouden op dit ontwerp van decreet, omdat voor onze fractie toch niet echt duidelijk is hoe er wordt omgegaan met deze gegevens en deze databank, en hoe veilig een en ander is.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 467/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 en 2.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.