U bent hier

In de kijker

Plenaire bespreking Septemberverklaring Vlaamse Regering

De Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren in de plenaire vergadering over de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering, waarin de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor 2021 worden geschetst. Na het debat stemt het parlement over de Septemberverklaring.

COVID-19-Winwinlening

Een aanzienlijk aantal bedrijven dreigt in solvabiliteitsproblemen te geraken door de coronacrisis. Daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening in om de bedragen van winwinleningen op te trekken en aandeelhouders als kredietgever toe te staan. Tevens wordt de termijn van de winwinlening naar keuze van de partijen gebracht op 5 jaar tot 10 jaar. Het ontwerp van decreet bevat ook maatregelen voor de verlenging van de duur van de lening en garantiebepalingen voor de kredietgever bij wanbetaling en definitief verlies. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de voorzitter
Samenstelling van de commissies
Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Verklaring van de Vlaamse Regering – Bespreking

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemming

Ontwerp van decreet – Beraadslaging

Hoofdelijke stemming

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.