U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw Hannelore Goeman bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Hannelore Goeman, Katia Segers en Caroline Gennez over een sterke Europese investeringsagenda inzake onderzoek en onderwijs.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Collega’s, eind deze week hakte de Europese Raad de knoop door over de meerjarenbegroting. Om een compromis te bereiken, legt Europees president Michel een besparing van 5 miljard euro op de Europese investeringsprogramma’s voor onderwijs en onderzoek op tafel. Dat dreigt een ongelooflijke impact te hebben op het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Om een voorbeeld te geven: de KU Leuven behoort op dit moment tot de top tien van instellingen die de meeste middelen binnenhalen uit Horizon 2020. De timing kan bovendien niet slechter zijn, collega’s. We hebben daarstraks nog gehoord hoe belangrijk onderzoek en onderwijs gaan zijn voor de relance. Het is dus echt niet het moment om daarop te besparen. Nochtans is dat wat eind deze week gaat gebeuren. Met dit voorstel van resolutie willen we daarom hoogdringend verzet aantekenen vanuit het Vlaams Parlement tegen die Europese besparingen. Ik denk dat dat een duidelijk signaal is, als we als één man achter onze hogeronderwijsinstellingen staan.

Ik hoop oprecht dat we deze keer die dynamiek om altijd de hoogdringendheid van voorstellen van resolutie van de oppositie weg te stemmen, kunnen overstijgen, want het is in dezen echt hoogdringend en in het belang van het Vlaamse hoger onderwijs.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Ik denk dat de realiteit toch iets genuanceerder is dan wat net afgeschilderd geweest is. Eigenlijk komt het erop neer dat er van een forse verhoging door mevrouw von der Leyen ten aanzien van het vorige programma nu weer wat afgedaan wordt, maar in globo komt er 2 miljard euro bij, plus nog eens 13 miljard euro uit het herstelfonds. Dus nu zeggen dat hier van alles aan het gebeuren is dat absoluut niet kan, is gewoon niet juist. We steunen de spoed dus niet, ook omdat we de onderhandelingspositie van onze onderhandelaars niet willen ondergraven.

De heer Vandaele heeft het woord.

Aanvullend op wat collega Van Rompuy zegt: we weten ook dat de minister-president in de schoot van de Vlaamse Regering een taskforce Europa heeft ingesteld, met name om zoveel mogelijk Europese middelen naar Vlaanderen te halen. En daar wordt inderdaad aan gewerkt, zoals collega Van Rompuy zegt. Wij hebben mensen in Europa die daarmee bezig zijn, met name voor dat pakket O&O. Ik denk dat we ze daar inderdaad geen stokken in de wielen mogen steken.

De heer Vaneeckhout heeft het woord, over de spoedbehandeling.

Voorzitter, ik zal toch nog een laatste poging doen om aan te sluiten bij het pleidooi van mevrouw Goeman. Misschien moet ik mijn masker afzetten. Dan zal ik nog beter klinken.

U bent zo al moeilijk verstaanbaar. (Gelach. Applaus)

Dat is alvast iets dat we delen, voorzitter. (Gelach)

Voilà, we hebben toch iets gemeen. (Gelach)

We delen meer dan we denken.

Voilà!

Ik zal het herhalen. Ik zou willen aansluiten bij het pleidooi van mevrouw Goeman. Wat de inhoudelijke thematiek betreft: laat ons daar weer niet met allerlei drogredenen creatief proberen uit te geraken. We kunnen ons niet langer permitteren om daar geen signaal over te geven. Als het Vlaanderen menens is om de leidende positie qua innovatie aan te houden, dan hebben we die Europese middelen echt nodig.

Het is inderdaad wel opvallend dat de afweging van een spoedresolutie in dit parlement steeds herleid wordt tot het bekijken van het lijstje van de indieners en dat het nooit in essentie kan gaan over de thema's die op de tafel liggen. Dat is een spijtige zaak voor de geloofwaardigheid van dit parlement. (Applaus bij Groen en sp.a)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Hannelore Goeman, Katia Segers en Caroline Gennez over een sterke Europese investeringsagenda inzake onderzoek en onderwijs naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.