U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Chris Janssens bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Klaas Slootmans, Filip Brusselmans, Johan Deckmyn, Kristof Slagmulder, Frieda Verougstraete-Deschacht en Chris Janssens over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als een moskee.

Ik zou het woord willen geven aan de heer Slootmans om de spoed toe te lichten, maar hij is op dit moment niet aanwezig. (Opmerkingen. Gelach)

De heer Janssens heeft het woord.

We weten dat in Turkije door de Turkse president Erdogan helaas de beslissing is genomen om de Hagia Sophia, die toch tot de bekendste monumenten ter wereld hoort, in te richten als een moskee. Daarover is in heel de wereld commotie ontstaan. Omdat het op de regeringsbanken daarover behoorlijk stil blijft, denk ik dat ik nu het woord aan mijn collega, de heer Slootmans, zal geven. (Gelach)

De heer Slootmans heeft het woord.

Het mag alleen over de spoedbehandeling gaan. Waarom vindt u dat we dit vandaag moeten behandelen?

De spoedbehandeling spreekt, denk ik, voor zich om de eenvoudige reden … (Opmerkingen van Philippe Muyters. Gelach)

Ja, de volgorde is blijkbaar gewijzigd.

Neen, de volgorde is helemaal niet gewijzigd.

We vragen de spoed omdat er geen commissies meer zullen plaatsvinden en wij dus niet meer binnen een aanvaardbare termijn dit probleem nog zullen kunnen aanpakken.

Om de spoedbehandeling even te duiden zal ik eerst zeggen waarover het gaat. Eind vorige week vuurde de Turkse president Erdogan zijn zoveelste torpedo af.

Mijnheer Slootmans, dit gaat over de inhoud. Iedereen heeft de kranten gelezen en weet waarover het gaat. U moet het over de spoedbehandeling hebben.

Er zullen geen vergaderingen meer plaatsvinden tijdens dit parlementair jaar.

Dat is inderdaad een argument voor een spoedbehandeling.

Dat is dus mijn argument voor de spoedbehandeling.

De heer D’Haese heeft het woord.

Ik snap de spoed van het Vlaams Belang ergens wel: eerst de Hagia Sophia, straks misschien de Basiliek van Koekelberg. Maar we gaan het toch niet steunen. (Gelach)

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, het is inderdaad belangrijk dat dit erfgoed ongeschonden bewaard blijft. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn – misschien de collega van PVDA niet, maar de anderen wel. UNESCO moet hier zeker ook een rol spelen. We willen dat thema uiteraard graag grondig bespreken, collega’s, maar dan niet hier nu holderdebolder vanavond, maar in de commissie. (Opmerkingen van Klaas Slootmans)

U kunt bijvoorbeeld de commissie bijeen laten roepen tijdens het reces. Dat kan. (Opmerkingen)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Klaas Slootmans, Filip Brusselmans, Johan Deckmyn, Kristof Slagmulder, Frieda Verougstraete-Deschacht en Chris Janssens over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als een moskee naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.