U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Chris Janssens bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Stefaan Sintobin, Jan Laeremans, Leo Pieters, Wim Verheyden, Anke Van dermeersch en Chris Janssens over het opstarten van een overleg tussen de gemeenschappen om te komen tot efficiëntere staatsstructuren en bijkomende bevoegdheidsoverdrachten naar de deelstaten.

De heer Sintobin heeft het woord.

Als het hier de plaats is om dat te bespreken, wil ik gerust de spoed toelichten.

Alleen de spoed, hé.

Ja, maar ik krijg daarover nog een tip van collega Gryffroy.

Voorzitter, ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat sinds de laatste verkiezingen alles in dit land geblokkeerd is. De onderhandelingen lopen – of lopen niet, zo u wilt. Op federaal niveau is alles geblokkeerd, er is een stilstand. We kunnen gerust zeggen dat dit land, dat België, een ‘failed state’ is, en dat het dringend tijd wordt dat er eindelijk, van gemeenschap tot gemeenschap, wordt onderhandeld over de homogene bevoegdheidspakketten.

Wij denken dat nu het moment gekomen is. Want iedere dag dat alles platligt op federaal niveau, is ook in het nadeel van Vlaanderen, van het welzijn en welbevinden van de Vlamingen. 

Ik wil de Vlaamse Regering ertoe oproepen om het debat op te starten wat betreft homogene bevoegdheidspakketten. Ik heb deze middag tijdens het actualiteitsdebat de tussenkomst van de heer Vandaele gehoord, en in uw 11 juliboodschap, voorzitter, roept u ertoe op om de vijf resoluties van het Vlaams Parlement van 1999, waarin gepleit wordt voor homogene bevoegdheidspakketten, terug van onder het stof te halen. Aangezien dit waarschijnlijk de laatste plenaire vergadering is, willen we dit nu bij spoed behandelen.

De heer Vandaele heeft het woord.

Het is zeker belangrijk dat de regio's met elkaar praten en dat we daar verder naar kijken. We hebben natuurlijk ook het initiatief dat bij ons in de steigers staat om een commissie voor staatshervorming in te stellen. (Opmerkingen van Stefaan Sintobin)

Ik denk dat u dat even goed weet als ik, want die dingen zijn inderdaad al voorbereid in het Bureau.

Maar in de tekst van het Vlaams Belang is het niet meteen duidelijk wie met wie moet praten, als we regio's met elkaar willen laten praten, voorzitter. Zijn het de gewesten, zijn het de gemeenschappen, wat met Brussel? Dat staat er allemaal niet in.

Ik denk dat er inderdaad wel degelijk wordt gepraat, ook vandaag, tussen verantwoordelijke politici. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook opnieuw zullen doen als ze daar de context voor vinden en als het inderdaad nuttig is, collega's, als de bereidheid er is om over dat thema praten.

Maar of zo'n voorstel van resolutie hier vandaag enige zoden aan de dijk zou brengen, dat durven wij te betwijfelen. Daarom stellen wij de hoogdringendheid daarvan in vraag.

De heer Sintobin heeft het woord.

Heel kort, voorzitter.

Ik stel voor dat collega Vandaele zijn tussenkomst van deze namiddag tijdens het actualiteitsdebat nog eens naleest, want dan zal hij weten dat hij gezegd heeft dat het dringend tijd is dat er wordt overgegaan tot homogene bevoegdheidspakketten. Maar ik wil er toch op wijzen dat ook de collega’s van links – gelukkig was de PVDA toen nog niet verkozen in dit Vlaams Parlement –, dat alle partijen hier – Groen, sp.a , Open Vld, CD&V en de N-VA – de vijf resoluties waarbij gepleit wordt voor homogene bevoegdheidspakketten hebben goedgekeurd in 1999. Alstublieft.

Misschien voor alle duidelijkheid: ik denk dat de heer Vandaele zich nog wel degelijk herinnert wat hij een aantal uren geleden heeft gezegd. We hebben over de Commissie voor Institutionele Hervormingen in het Bureau al afspraken gemaakt, maar die moeten nog gefinaliseerd worden. Dat is het enige wat ik daar als voorzitter wil over zeggen. (Opmerkingen van Stefaan Sintobin)

De heer Vandaele heeft het woord.

Ik kan mij nog net herinneren wat hier een paar uur geleden is gezegd. Ik heb inderdaad gezegd dat we met een onvoltooide staatshervorming zitten, mijnheer Sintobin, en dat er meer bevoegdheden naar de regio’s moeten komen, uiteraard, en u weet dat mijn partij dat zeker ook wil. Ik denk alleen niet dat dit nu het goede moment is om met spoed deze zaak erdoor te duwen. Iedereen die een beetje met politiek bezig is, weet dat die zaken nu allemaal op de tafel liggen en dat daar hard aan gewerkt wordt.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Stefaan Sintobin, Jan Laeremans, Leo Pieters, Wim Verheyden, Anke Van dermeersch en Chris Janssens over het opstarten van een overleg tussen de gemeenschappen om te komen tot efficiëntere staatsstructuren en bijkomende bevoegdheidsoverdrachten naar de deelstaten naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.