U bent hier

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het verzoekschrift over twee- of driedaagse trektochten op jeugdkampen in het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen.

De heer Anaf, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, het getuigt van respect van het parlement dat, als iemand van 17 jaar een verzoekschrift stuurt, we daar even bij stilstaan.

Op dinsdag 26 mei is er een verzoekschrift ingediend over de organisatie van twee- of driedaagse trektochten op jeugdkampen. Dat werd behandeld in de commissie Jeugd op donderdag 28 juni en vervolgens op 2 juli. Dat verzoekschrift kadert in de organisatie van jeugdkampen deze zomer. Het gaat over een verzoekschrift van een 17-jarige die lid is van de Chiromeisjes van Boxbergheide. Ze vroeg aan het parlement om ook de meerdaagse trektochten die tijdens jeugdkampen meestal georganiseerd worden, toe te staan. Ze wou zo met haar vriendinnen haar laatste ledenbivak afsluiten met een laatste trektocht voordat ze zelf leidster wordt. Zeer begrijpelijk, ook met de commissie Jeugd hadden we daar heel veel begrip voor.

We mogen natuurlijk niet vergeten dat de zomerkampen bijna niet zijn doorgegaan door de coronacrisis. Er is door de jeugdsector en alle andere betrokkenen onder leiding van de minister van Jeugd met man en macht gewerkt om de kinderen en jongeren toch een mooie zomer te bezorgen. Het is ondanks de coronacrisis dat de kampen kunnen doorgaan, en iedereen moet zich nog steeds zeer bewust zijn van de vooropgestelde maatregelen en het belang daarvan.

Daarom hebben we met de commissie Jeugd unaniem beslist – we hebben eerst en vooral onze waardering uitgesproken dat iemand van 17 jaar de weg vindt van een verzoekschrift aan het parlement, dat is een goed signaal – om het regeringsstandpunt over dit verzoek over te nemen. De beslissing om de zomerkampen te laten plaatsvinden is niet lichtzinnig genomen en het is echt belangrijk dat het parlement het signaal geeft dat het om ieders veiligheid te garanderen belangrijk is dat iedereen zich echt aan die veiligheidsregels houdt. Dat betekent dat er helaas geen uitzonderingen kunnen worden toegestaan. Haar verzoek om een meerdaagse trektocht te organiseren, kan misschien wel veilig doorgaan, maar dat zet de deur open naar andere misschien minder veilige verzoeken. Er zijn op dit moment gelukkig nog geen besmettingen ontdekt op de jeugdkampen. We kunnen dat niet uitsluiten, dat zei de minister ook, dat lijkt me logisch. Laten we er alles aan doen om dat te vermijden.

Het is een moeilijke keuze, want uiteraard wil iedereen dat de kinderen en jongeren vandaag een zo zorgeloos mogelijke jeugd hebben. We moeten ook realistisch zijn en als parlement een belangrijk signaal geven. We leven momenteel niet in normale tijden. Ook voor de jeugd is het belangrijk om zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden.

Ik wil nog even zeggen dat ik het echt fantastisch vind dat iemand van 17 haar weg naar het parlement vindt met een degelijk verzoek, dat trouwens onderbouwd was. Ze had zelf ook oplossingen aangereikt. Maar goed, we moeten als parlement duidelijk zijn. De commissie was redelijk unaniem om dit niet in te willigen.

Wij stemmen nu bij zitten en opstaan over de conclusies van de commissie.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het Vlaams Parlement neemt de conclusies van de commissie aan. Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.