U bent hier

Voorstellen tot spoedbehandeling en voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Chris Janssens bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, ik wil eveneens bij motie van orde verzoeken om een aantal punten bij  hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen.

Ten eerste is er het voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als een moskee.

Ten tweede is er het voorstel van resolutie over het opstarten van een overleg tussen de gemeenschappen om te komen tot efficiëntere staatsstructuren en bijkomende bevoegdheidsoverdrachten naar de deelstaten.

Ten derde is er de motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door de Kamer van volksvertegenwoordigers van een wet tot wijziging van diverse wetsbepalingen teneinde de voorwaarden om tot een vrijwillige zwangerschapsafbreking over te gaan te versoepelen.

Ik stel voor dat we ons straks over deze voorstellen tot spoedbehandeling en over dit voorstel tot aanvulling van de agenda uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.