U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 juli 2020, 14.03u

Voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Wilfried Vandaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik zal meteen beter doen dan mijn collega van Open Vld. We vragen ook om een aantal spoedbehandelingen.

Mijnheer Vandaele, ik weet niet of dat echt beter is.

Voorzitter, u zult dat meteen horen.

Ten eerste is er het voorstel van decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III) en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016. Dat is parlementair document 418/1.

Ten tweede is er het voorstel van decreet tot invoeging van een artikel 2/1 in het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis en tot wijziging van artikel 7 van hetzelfde decreet, wat de zeevarenden en de toepassing van de federale vrijstelling betreft. Onder vrienden noemen we dat parlementair document 417/1.

Mijnheer Vandaele, bent u klaar?

Voorzitter, ik neem pas mijn aanloop.

Ten derde is er het voorstel van decreet tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines. Dat is parlementair document 423/1.

Ten vierde is er het voorstel van decreet tot wijziging van artikel 48 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat de leeftijd voor plaatsing in een pleeggezin betreft. Dat is parlementair document 413/1.

Ten vijfde is er het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft. Dat is parlementair document 432/1.

Ten zesde is er het voorstel van resolutie over de coronagerelateerde luchtvaartcrisis in Brussels Airport en de economische gevolgen voor Vlaanderen, in het bijzonder voor Vlaams-Brabant. Dat is parlementair document 420/1.

Voorzitter, ik ga het hier voorlopig bij houden.

Collega’s, voor alle duidelijkheid: een heel aantal van de initiatieven waarvoor de heer Vandaele de spoedbehandeling heeft gevraagd, zijn al terug te vinden op de webstek van het Vlaams Parlement.

Ik stel voor dat we ons straks over deze voorstellen tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.