U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat rapporten relancecomités

De Vlaamse Regering richtte op 30 april een economische relancecomité en op 16 mei een maatschappelijk relancecomité met onafhankelijke experten op om de relance na de coronacrisis voor te bereiden.

Beide relancecomités publiceerden hun rapport met aanbevelingen op 14 juli.  De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over deze rapporten met de Vlaamse Regering.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Wegens de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal vragen beperkt.

Deze week vragen over:

- het advies van de Hoge Gezondheidraad inzake het griep- en pneumokokkenvaccin;

- het reisadvies voor terugkerende reizigers in het kader van de preventie van een tweede coronagolf;

- de viering op de Groeningekouter aan de vooravond van de Vlaamse feestdag op 11 juli;

- het ondersteunen van de bestuurskracht van de gemeenten;

- de contingentering van artsen en tandartsen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 15 juli 2020 (pdf).

Nieuw intergewestelijk samenwerkingsakkoord verpakkingsafval

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet tot instemming met een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de gewesten over de preventie en het beheer van verpakkingsafval. De minimale recyclagedoelstellingen per materiaal worden, in uitvoering van Europese richtlijnen, verhoogd.

Diverse nooddecreten

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure diverse dringende voorstellen van decreet rechtstreeks in de vergadering. (jeugdhulp, energiepremie, onderwijs corona III).

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Huishoudelijk reglement van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat

Actuele vragen
Ontwerp van decreet - Beraadslaging
Voorstel van decreet - Beraadslaging

Verzoekschriften - Verslagen

Huishoudelijk reglement - Bespreking en stemming

Huishoudelijk reglement van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 15 juli 2020 gehouden actualiteitsdebat over de rapporten van de relancecomités aan de Vlaamse Regering

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.