U bent hier

Mevrouw Ampe heeft het woord.

Minister, de Pro League en Eleven Sports trekken een dikke streep door de rekening van het provinciale jeugdvoetbal. Jarenlang zetten de provinciale voetbalploegen zich in om jeugdspelertjes, jonge voetballers te vormen met de inkomsten van de provinciale wedstrijden. Nu zullen die inkomsten dalen omdat de Pro League en Eleven Sports een contract hebben gesloten waarbij de professionele ploegen op dezelfde tijden zullen spelen als de provinciale ploegen. Minder inkomsten dus voor de provinciale ploegen, waardoor het jeugdvoetbal het slachtoffer dreigt te worden van dit nieuwe voetbalcontract.

Wie zal die verliezen compenseren, minister? Veel van de jeugdspelers stromen door naar de grote ploegen. De provinciale ploegen vragen nu solidariteit aan de A-reeks. Zult u hen steunen, minister, in die vraag naar solidariteit, naar compensatie? Wat denkt u zelf over het nieuwe contract? Zult u ervoor zorgen dat de jeugdspelers in Vlaanderen en in Brussel nog altijd die vorming zullen krijgen die ze nodig hebben om goede voetballers te worden?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb niet bepaald een goed gevoel bij die plotse beslissing van de Pro League. Het is nu niet dat ik verantwoordelijk ben voor het vastleggen van het speelschema van de Pro League, maar het heeft wel een belangrijke impact op ons Vlaamse voetbal en ons Vlaamse amateurvoetbal.

Ik wil toch een aantal kanttekeningen bij deze beslissing plaatsen. De Pro League maakt zijn keuze, en ik snap dat wel vanuit een commercieel perspectief, vooral op grond van de voorkeuren en de keuzes van de broadcaster, diegene die de rechten heeft verworven. Men kiest dus voor tv-geld, terwijl men vergeet dat de Lukaku’s en De Bruynes van deze wereld ooit zijn begonnen bij Rupel Boom en bij Drongen. Met deze beslissing dreigt men die relatie een beetje te verzuren.

Ik vraag me ook af of die heel wisselende tijdslots – dit kan om de twee weken veranderen – wel een goede zaak zijn in functie van de zekerheid in hoofde van de abonnees en degenen die graag naar een match gaan kijken. Wanneer het aanvangsuur om de twee weken wijzigt, dan wordt het moeilijk te plannen wanneer men in het weekend ook andere afspraken heeft. Als trouwe voetbalsupporter weet ik dat. Dat zal dan ook zeker een verlies betekenen.

Daarnaast vraag ik me ook af of alles goed is doorgesproken met de lokale besturen en de politiekorpsen van de lokale besturen. Er is immers een wereld van verschil tussen spelen in een stad op zondagnamiddag of zaterdagavond. Blijkbaar kan het om de twee weken anders zijn. Ik weet niet wat dat betekent voor de politie-eenheden en voor de lokale besturen. Als supporter van een club hier niet zo ver vandaan weet ik dat men de wedstrijd al eens eerder heeft verschoven van zaterdagavond naar zondag op een vast moment, net op vraag van de burgemeester en van de politie. Op zaterdag moet de politiecapaciteit immers gevrijwaard worden voor de stedelijke context.

Dat zijn kanttekeningen die ik hierbij plaats. Ik hoop dat dit voldoende is doordacht en besproken, maar ik betreur wel dat men niet de moeite heeft genomen om een en ander af te toetsen bij het amateurvoetbal en bij Voetbal Vlaanderen. Dat is uiteindelijke niet zo'n onwillige gesprekspartner, men had bij voorbaat heel wat ongenoegen kunnen voorkomen. Ik betreur dan ook dat men die kans heeft gemist.

Minister, ik stel vast dat we beiden kritisch zijn over dit contract, maar wat mij het meeste zorgen baart, zijn de minderinkomsten voor de vorming van de jeugd. Er zijn zoveel topvoetballers die inderdaad bij de provinciale jeugd zijn gevormd, denk maar aan Fellaini, die gevormd is bij de provinciale ploeg van Anderlecht. En zo zijn er tal van voorbeelden.

Als er minder inkomsten zijn voor de provinciale jeugdvorming, zullen we ook minder professionele voetballers naar de A-reeks laten doorstromen.

Wie zal dat compenseren? Wie zal dat verlies betalen?

De heer Deckmyn heeft het woord.

U hebt er geen goed gevoel bij, minister. Ik ook niet. Ik ben zelf jarenlang actief geweest in een provinciale voetbalclub en die zondag is wel degelijk heel belangrijk. Drie jaar geleden heeft Voetbal Vlaanderen trouwens al gevraagd om die zondagmiddag te blokkeren. Nu is het antwoord op die vraag omgekeerd en zeker niet positief.

Zeker als we naar de provinciale voetbalploegen kijken, blijkt dat zij het grootste slachtoffer zullen worden van dit nieuwe mediacontract. Zij dreigen immers heel wat publiek en dus financiële middelen te verliezen. Men vraagt nu al naar financiële compensatie: wie zal wat betalen? De voorzitter van Voetbal Vlaanderen stelt heel letterlijk dat dit een mes in zijn rug is. Dat klopt ook, want dit is een vorm van oneerlijke concurrentie waarmee die clubs geconfronteerd worden. Het is pijnlijk voor al die provinciale clubs, zeker nu ze met een lege kas zitten door de coronacrisis. Door platte ‘commerce’ wordt het provinciale clubleven bedreigd.

Uw vraag luidt?

Is dit echt waar we naartoe willen?

Mevrouw Vandecasteele heeft het woord.

Amateurvoetbal gaat verder dan het ontdekken van nieuw talent. Het gaat ook echt over het sociaal weefsel in België. In elk dorp in België vind je wel een amateurvoetbalploeg. Tientallen mensen zetten zich voor die ploeg in: vrijwilligers, mensen die de was doen, mensen die de kantine openhouden, jeugdtrainers. Dat is naast het ontdekken van nieuw talent toch ook belangrijk om te bewaken. Die mensen zijn nu bang omdat het tv-geld steeds meer moet opbrengen. Men wil daar miljoenen en miljoenen euro’s door ophalen. Daardoor wordt het hele weekend volgepland met matches. Het is belangrijk dat er voor het amateurvoetbal in het weekend momenten worden vrijgehouden, maar dat valt nu in duigen. Vroeger was zondagmiddag een mooi moment om tijd te maken voor het amateurvoetbal, dat was een familiemoment, en ik ben blij dat u dat onderschrijft.

Uw vraag luidt?

Ik ben dus blij dat u dat onderschrijft, minister, maar mijn vraag luidt: wat zult u concreet ondernemen? Welke concrete stappen zult u zetten? Zult u signalen geven of andere maatregelen nemen om het amateurvoetbal levendig te houden?

Mevrouw Perdaens heeft het woord.

Minister, het is eigenlijk ongelooflijk triest. Een match tussen de Pro League en zowat alle andere betrokkenen blijkt nu alleen maar verliezers te hebben.

De heer Deckmyn gaf ook al aan dat de amateurclubs tijdens de vorige legislatuur vragende partij waren om een vast slot zonder profvoetbal te krijgen zodat ze zich konden organiseren. Daarnaast moeten de supporters zich aanpassen aan een continu veranderende agenda en moeten de planners bij alle tv-kanalen alles op elkaar afgestemd krijgen.

Nu wordt er naar u gekeken, als ware u de scheidsrechter van deze match. Terwijl u eerder aan de zijlijn staat, laat ons eerlijk zijn, want noch de Vlaamse Regering noch u als minister van Sport kunnen deze beslissing overroepen omdat u niet bevoegd bent voor de Pro League, en ook niet voor de tv-contracten.

Misschien is er toch nog overleg mogelijk en is het uw intentie om Voetbal Vlaanderen en de Pro League rond de tafel te brengen om alsnog tot een oplossing te komen die meer inhoudt dan enkel die geldelijke voordelen op korte termijn voor de Pro League?

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Het is zeer jammer dat de Pro League absoluut geen oren heeft naar de vraag van de amateurclubs en hun fans om de uren die ze nu vrijhouden, niet in te nemen. De website van de Pro League zegt dan nog dat voetbal juist zo nog meer een familiegebeuren zal worden. Niets is minder waar. Ik wil ook nog herinneren aan de open brief van vorig jaar waarin de amateurclubs expliciet vroegen om die uren niet in te nemen. Wat doet de Pro League? Ze doet dat juist wel.

Wat vragen we u, minister? We willen dat u in overleg gaat met de Pro League om financiële compensatie voor de jeugdopleidingen van het amateurvoetbal te vragen.

Want de Pro League vergeet hier in haar vreselijk commerciële streven toch wel alle inspanningen van die amateurclubs en die duizenden vrijwilligers juist om die jeugd te gaan talenteren om later prof te kunnen worden en ook om een leuke tijd te hebben. Een minimum aan solidariteit onder de voetbalclubs is hier zeker op zijn plaats.

Ik heb het voordeel van de laatste te zijn. U geeft blijk van aan onze kant te staan, minister.

U moet wel een vraag stellen. Het is niet omdat u de laatste bent dat u kunt doorgaan. Uw vraag luidt?

Zult u uitkijken naar financiële compensatie voor de jeugdopleiding van het amateurvoetbal? Zult u zich daar als minister van Sport achter zetten? Dat is op zijn plaats.

Minister Ben Weyts

Ik ga geen Vlaamse belastingmiddelen gebruiken voor de compensatie van financiële consequenties van beslissingen die op een ander niveau, door een private partner, zijn genomen.

Als iedereen zijn pijlen richt op de Pro League zal ik misschien een argument in de groep gooien ter verdediging van de Pro League. Voetbal Vlaanderen heeft altijd gevraagd om die zondagnamiddag als vrij slot en dat er dan geen wedstrijden worden gespeeld. Met de huidige regeling zullen er één of twee wedstrijden maximum overlappen. Er waren wel gerede argumenten voor de Pro League om bij voorbaat aan tafel te schuiven met Voetbal Vlaanderen. Ongetwijfeld had men daar wel een vergelijk gevonden.

Wat mij meer zorgen baart, is het vrij eenzijdig perspectief en het kortetermijndenken, waarbij men enkel kijkt naar de kortetermijnwinsten via tv-gelden, maar niet de langetermijngevolgen onder ogen ziet of de relatie met Voetbal Vlaanderen en het amateurvoetbal, of de relatie met de lokale besturen, noch de inpasbaarheid vanuit veiligheidsperspectief en uiteindelijk ook niet de consequenties aangaande de toegangstickets.

Als je bij de aanschaf van je abonnement niet ongeveer weet wanneer de speelmomenten zijn, dan is dat een element van onzekerheid waardoor je misschien niet geneigd zult zijn om de stap naar een voetbalabonnement te zetten. Dat betreur ik een beetje, dat eenzijdige kortetermijnperspectief. Vandaar ook mijn oproep aan de Pro League om aan tafel te gaan zitten met verschillende spelers op het veld het brede veld, niet enkel het voetbalveld en na te denken over een meer duurzaam model voor uiteindelijk de belangrijkste bijzaak van de hele wereld.

Minister, u bent minister, dat betekent toch nog altijd iets, al bent u niet bevoegd. Ik zou u willen oproepen om Eleven Sports, de Pro League en Voetbal Vlaanderen bijeen te brengen en naar een oplossing te zoeken. Zeker naar de jeugd is het belangrijk dat die vorming blijft bestaan en dat er voldoende geld voor is.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.