U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de extra middelen voor het basisonderwijs;

- de zomerscholen;

- de gevolgen van de nieuwe tijdsloten in het profvoetbal voor het amateurvoetbal;

- het beleid ten aanzien van vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden voor het coronavirus;

- het sociaal overleg over een herwaardering van het Vlaams zorgpersoneel;

- de gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn;

- het aanmoedigen van woon-werkverkeer met de fiets;

- de resultaten van het Grote Buitenspeelonderzoek;

- de relancestrategie voor de visserijsector;

- de dalende slaagcijfers voor inburgeringscursussen;

- het budget voor sociaal tolken.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 8 juli 2020 (pdf).

Samenwerkingsakkoord taxshelter tussen gemeenschappen en federale staat

Door een belastingvrijstelling te bieden aan vennootschappen die investeren in een Europees audiovisueel of podiumwerk, wil de taxshelter het investeringsklimaat in de Belgische audiovisuele sector stimuleren. De taxshelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector en werd in 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten. De federale minister van Financiën erkent de producent of tussenpersoon; de gemeenschappen erkennen een concrete productie als Europees audiovisueel werk of podiumwerk.

Om een rechtsgrondslag te geven aan de gezamenlijke uitoefening van de eigen bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het taxshelterstelsel en de interpretatie van bepaalde wetgevingstermen tussen de verschillende gemeenschappen en de federale staat af te stemmen, werd een samenwerkingsakkoord opgesteld. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord en houdt de eindstemming.

Kadervorming jeugdwerk - decreetsaanpassing

Kadervorming in het jeugdwerk is alle vorming die zich richt naar jongeren die een leidinggevende verantwoordelijkheid opnemen en als doel heeft om hen hierin te versterken. Sinds oktober 2015 zijn de kadervormingstrajecten in het jeugdwerk grondig gewijzigd en is de nieuwe regelgeving over kadervorming opgenomen in het decreet Vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Hogeschool VIVES deed onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe regelgeving. Naar aanleiding van deze evaluatie diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om de regelgeving bij te sturen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Wijziging selectieve participatietoeslagen

De selectieve participatietoeslag (de vroegere schooltoeslag) maakt deel uit van het groeipakket (het geïntegreerde systeem van gezinsbijslagen in Vlaanderen, ook gekend als het kindergeld). Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het ijkmoment – het tijdstip waarop de gezinssamenstelling wordt gecontroleerd – te vervroegen van 31 december naar 31 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de uitbetaling. Hierdoor moet een correctere uitbetaling van de toeslag gebeuren. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Rentabiliteit en werkzaamheid dienstenchequesector

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties, Groen en sp.a over de versterking van de rentabiliteit en werkzaamheid in de dienstenchequesector en stemt erover.

Wijziging decreet preventieve gezondheidszorg in kader van aanpak coronacrisis

De plenaire vergadering bespreekt rechtstreeks een voorstel van decreet tot wijziging van artikel 47 en artikel 81 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.  Dit moet toelaten om vakantiegangers uit risicogebieden voor het coronavirus te laten testen en in tijdelijke afzondering te plaatsen.

 

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van An Moerenhout aan minister Bart Somers
685 (2019-2020)

Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen

Voorstel van decreet - Beraadslaging

Voorstel van resolutie - Bespreking 

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.