U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Brussel op 28 juli 2016.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Deckmyn heeft het woord.

Voorzitter, de kritiek is uiteraard gelijkaardig aan de kritiek op het ontwerp van decreet van daarnet. Kort samengevat dreigt de tolvrije import van Europese producten de lokale economie in Ghana te ontwrichten en zet de tolvrije import van bepaalde landbouwproducten in de EU de Europese landbouwproducenten onder druk. Dit maakt de importproducten goedkoper dan de lokale productie en consumptie. Daar is het ons om te doen, niet enkel met betrekking tot dit ontwerp van decreet, maar ook met betrekking tot het ontwerp van decreet over de partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust.

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Voorzitter, we hebben het net gehad over het voorliggend akkoord met Ivoorkust. Onze kritiek is inderdaad dezelfde en we zullen tegen dit ontwerp van decreet stemmen. Ook over dit akkoord heeft de heer Nooke, vertegenwoordiger van bondskanselier Merkel, verklaard dat het een drama is voor de EU en voor de betrokken economieën.

Ik wil ook nog even verwijzen naar mijn tussenkomst van daarnet. Ik heb gemerkt dat ik ‘Ivoorkustse’ zei, en het is natuurlijk ‘Ivoriaanse’. Mijn collega Imade Annouri wijst mij daarop. Ik heb besloten om mijzelf een jaar op taalbad te zetten. Ik ga ervan uit dat we het op die manier beter doen. (Applaus. Gelach)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 346/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 en 2.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.