U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de structurele verankering van het afstandsonderwijs in het secundair en de extra ICT-middelen voor het onderwijs;

- de verhoogde prijzen voor Smartschool;

- de acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiek;

- de ondersteuning van het Vlaamse zorgpersoneel, naar aanleiding van de enquête van ZorgSamen en de goedkeuring van de federale zorgpremie;

- de preventie van een tweede coronagolf na de vakantie;

- de aanpak van roetfilterfraude;

- de toename van het aantal verkeersdoden in 2019;

- de opleiding van tijdelijk werklozen door de VDAB;

- de Vlaamse handelshuurlening.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 1 juli 2020 (pdf).

Verzameldecreet Onderwijs XXX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal aanpassingen aan de regelgeving over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet met Romeinse nummering. Onderwijsdecreet XXX, het eerste genummerde ontwerp van onderwijsdecreet van de nieuwe legislatuur, bevat vooral bepalingen die te maken hebben met de wijziging van een aantal bestaande niveau- en themadecreten. Het ontwerp beoogt een aanvulling en verbetering van een aantal al bestaande decreten; een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in zijn meest ruime zin; en een reeks kleinere maatregelen tot uitvoering van  het regeerakkoord en de beleidsnota.

Opheffing Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld Wonen en geeft advies over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid.  In het regeerakkoord werd opgenomen dat de Vlaamse Woonraad zal worden omgevormd tot een proactief stakeholdersoverleg. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om dit te realiseren. Relevante stakeholders zullen bij de voorbereiding van beleidsdossiers worden betrokken en de Vlaamse Woonraad wordt opgeheven als strategisch adviesorgaan. De formele adviesvraag wordt niet behouden.

Situatie minderheden in Midden-Oosten en Noord-Afrika - Mensenrechten Bahrein

De plenaire vergadering bespreekt voorstellen van resolutie van de meerderheidsfracties over de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en over de mensenrechtensituatie in Bahrein.

Motie onderzoek Rekenhof naar subsidiestromen regionale luchthavens

De Groen-fractie diende een motie in om het Rekenhof een onderzoek te laten verrichten naar de subsidiestromen van de Vlaamse Regering naar de regionale luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge.  De plenaire vergadering bespreekt de motie en stemt erover.

Nieuwe beheersovereenkomst VRT

De plenaire vergadering bespreekt voorstellen van resolutie van de meerderheidsfracties, Groen en sp.a over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2021-2025.

Doodstraf professor Djalali in Iran

De plenaire vergadering stemt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie over de nakende uitvoering van de doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalali in Iran.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters
666 (2019-2020)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
328 (2019-2020) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
328 (2019-2020) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters
666 (2019-2020)
van Annick Lambrecht aan minister Lydia Peeters
669 (2019-2020)
van Maaike De Vreese aan minister Hilde Crevits
665 (2019-2020)
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen
van de Vlaamse Regering
328 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
Voorstel van decreet - Beraadslaging

Voorstellen van resolutie - Besprekingen

Motie - Bespreking

Verzoekschrift - Verslag

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
van de Vlaamse Regering
328 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.