U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 juni 2020, 14.03u

Voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van programmadecreet.

De door de commissies aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 290/15)

Minister Diependaele, u wou een technische correctie aanbrengen.

Minister Matthias Diependaele

Ja, een kleine technische correctie. In het tweede lid van het bij artikel 52 voorgestelde artikel III.20/1 moet de zin: “Verder in dit punt ‘instellingen’ genoemd” worden vervangen door de zin “Verder in deze afdeling ‘instellingen’ genoemd”. ‘Dit punt’ wordt dus vervangen door ‘deze afdeling’.

Is dat oké voor iedereen? (Instemming)

– Er zijn geen verdere opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 65.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Collega's, mag ik vragen dat, als we straks stemmen over de artikelen, de technische correctie van minister Diependaele gewoon inbegrepen is in het desbetreffende artikel? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.