U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 juni 2020, 14.03u

Voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Voorzitter, collega's, minister, ik heb vandaag op het internet twee beelden gezien. Ik heb u gezien op de fiets, en dat is goed, dat juichen wij toe. We hebben ook eens live-cambeelden gemaakt van de autokeuring in Hechtel-Eksel, Alken en As. U zult zeggen dat dit niet representatief is voor heel Vlaanderen, maar in die drie autokeuringsstations zie ik wachtrijen die we niet meer gewend zijn en die ons doen terugdenken aan de tijd toen mensen nog een dag vakantie moesten nemen om met de auto naar de keuring te gaan.

Het heeft dan ook zijn reden. Door de coronacrisis was de keuring gesloten. Op 25 maart kwam er een versoepeling voor de voertuigen die nodig waren voor de logistiek en voor een aantal herkeuringen. Er bleef dan nog 60 procent van de voertuigen over, die initieel tot vier maanden na de einddatum van de coronacrisis zouden krijgen, vastgelegd op 4 juni. Daardoor hebben ze eigenlijk uitstel tot 4 november, want die vier maanden zijn eigenlijk zelfs zes maanden geworden.

Als men gespreid zou gaan, zou het te behappen moeten zijn. Toch zien we op dit moment heel erg lange wachtrijen aan de autokeuring. Er zijn een aantal redenen voor. De mensen die nu komen, moeten wel onmiddellijk naar de autokeuring gaan. Mogelijk zijn ook een aantal mensen niet goed op de hoogte van het feit dat ze nog tot 4 november de tijd hebben. Een belangrijk element is ook, minister, dat op de website van de Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs (GOCA) staat dat men niet weet hoe buitenlandse autoriteiten zullen omgaan met niet-gekeurde voertuigen. Er wordt aangeraden om het document mee te geven, maar men kan geen garantie geven over hoe buitenlandse diensten daarmee omgaan.

Dus, de vraag luidt?

Minister, welke maatregelen wilt u nemen om die wachtrijen aan de autokeuring te verkorten?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Het is goed dat u dit nog even geduid hebt, mijnheer Ceyssens. Het is inderdaad zo dat GOCA Vlaanderen eenzijdig heeft beslist om begin maart alle keuringscentra onmiddellijk te sluiten naar aanleiding van de COVID-19-epidemie. We zijn daarna ook onmiddellijk met hen in overleg getreden om toch minstens een gefaseerde heropstart te kunnen doorvoeren, want we wisten dat als de keuringscentra te lang zouden dichtblijven, dat heel veel repercussies zou hebben voor de herkeuringen en periodieke keuringen.

Er was dus een gefaseerde heropstart: op 25 maart voor de keuringen van zware voertuigen, op 20 april voor de keuringen van tweedehandsvoertuigen en op 4 mei voor alle keuringen. We zien vandaag een aantal pieken, maar we moeten tegelijkertijd ook meegeven dat juni altijd een heel drukke maand is voor de keuringscentra. Vaak willen mensen nog vlak voor hun vakantie hun auto tijdig laten keuren. Juni is dus klassiek al een drukke maand, maar daar komen nog 400.000 extra keuringen bij door de coronamaatregelen.

Wat hebben we dan als Vlaamse overheid gedaan? We hebben gezegd dat alle keuringsattesten die in de periode van 13 maart tot 3 juni vernieuwd moeten worden, automatisch worden verlengd tot 4 november. Waarom 4 november? Dat is in afspraak met de andere gewesten. Dit is dus een uniforme datum voor heel het land.

Zoals ik al zei, is het vrij druk. We willen dan ook een oproep doen om hier de burgerzin ten volle te laten spelen. Dat betekent enerzijds dat men zijn oproep afwacht en dat men niet spontaan nu al naar het keuringscentrum gaat als men weet dat het keuringsbewijs nog een aantal maanden geldig is. Anderzijds vragen we ook om zoveel mogelijk op afspraak te gaan.

Kunt u afronden?

Minister Lydia Peeters

Op de exploitatie van de keuringscentra kan ik niet verder ingaan, want het zijn zelfstandige entiteiten die zelf beslissen op welke wijze zij deze exploitatie uitvoeren.

Minister, u had maar heel weinig tijd.

Net zo veel als de andere ministers, mijnheer Ceyssens.

Ik zeg het maar.

Uw tijd loopt ook.

Minister, u wilde waarschijnlijk nog een paar andere maatregelen voorstellen, mocht u daarvoor de tijd hebben gekregen. Ik denk bijvoorbeeld dat het de overweging waard is om op dit moment meer openingsuren te voorzien zodat er meer capaciteit is, want dit is niet meer van deze tijd. Het zou natuurlijk ook goed zijn, mocht er duidelijkheid verschaft worden over hoe de autoriteiten in het buitenland met deze situatie moeten omgaan. Ik denk dat het toch mogelijk moet zijn om hierover in overleg te treden met onze buurlanden.

Ten slotte, minister, heb ik nog een bijkomende vraag: wat zal er bij een eventuele tweede uitbraak van corona gebeuren? Welke lessen hebben we dan op dit moment geleerd? Zullen de keuringscentra dan weer onherroepelijk sluiten, met nog meer achterstand, of zijn er maatregelen genomen waardoor dat veilig kan gebeuren en de keuringscentra kunnen openblijven?

De heer Verheyden heeft het woord.

De heer Ceyssens heeft al een aantal redenen aangehaald waarom we momenteel met een flessenhals bij de Vlaamse keuringscentra zitten.

Misschien kan ik u de suggestie meegeven om toch eens contact op te nemen met uw collega’s in het buitenland zodat er duidelijkheid gecreëerd wordt en Vlamingen met een gerust gemoed op reis kunnen gaan.

De flessenhals heeft nog met een tweede punt te maken: veel Brusselse autohandelaars trekken momenteel richting Vlaanderen om er hun voertuigen te laten keuren. Zij zorgen dus voor een bijkomende flessenhals. Misschien kunt u ook met uw Brusselse collega afspraken maken zodat de voertuigen uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest effectief in Brussel worden gekeurd. Dat zou al heel veel druk wegnemen bij onze Vlaamse keuringscentra.

De heer Anaf heeft het woord.

Collega’s, mijn eigen wagen moest voor 25 juni gekeurd worden, en de afspraak was pas op 29 juni mogelijk. Dus ik heb gisteren mijn ontbijt en de krant meegenomen en mijn laptop, en ik ben zelf mee in de rij gaan staan. En ik heb geluk gehad, want ik was na anderhalf uur al terug buiten. Toen ik ging kijken stond er blijkbaar een nog veel grotere rij. Ik heb dus heel veel geluk gehad. (Gelach)

Maar ik heb dan met die mensen daar gesproken, en vinden het toch heel vreemd dat er weliswaar tot 3 juni een opschorting is geweest, maar dat alle mensen nu wel allemaal samen komen. Ik vind dat dus een heel rare maatregel, en ik zou toch willen vragen of het niet mogelijk is om, als je weet dat juni zo’n drukke maand is, hetzelfde te doen voor de wagens die de volgende weken nog moeten komen, en die te spreiden richting het najaar. Dat zou voor een serieuze verlichting zorgen voor die medewerkers die nu keihard aan het werken zijn maar eigenlijk wel in gevaar worden gebracht omdat er zoveel mensen tegelijk naar de keuring komen.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Ceyssens, wat heeft men geleerd uit deze periode, en wat bij een tweede uitbraak van COVID-19? We weten alleszins dat die onmiddellijke sluiting nefast is geweest. Dat was een eenzijdige beslissing van GOCA Vlaanderen. Wij zijn dan met hen in overleg gegaan om toch te zorgen voor een heropstart, een gefaseerde heropstart, om te vermijden dat je achteraf een veel te grote achterstand of inhaalbeweging moet doen. Dat is stap een. Daar hebben we ze wel op geattendeerd, en daar zijn ze zich vandaag zeker bewust van.

Ten tweede, wat de buitenlandse attesten betreft: normaal gezien is iedereen ervan op de hoogte dat de attesten, die nu ook door een ministerieel besluit gedekt zijn, geldig zijn. Ik zal nog eens navragen of daar problemen rond zijn, maar tot op heden heb ik er geen weet van dat mensen een probleem zouden hebben met een verlengd keuringsattest. Want het is gedekt door een ministerieel besluit.

Wat het verhaal van Brusselse autohandelaars betreft die zich aanbieden in Vlaanderen: dat kan in principe ook, men kan naar een keuringcentrum naar keuze gaan. Het maakt op zich niet uit of men naar een keuringcentrum in Vlaanderen, Wallonië of Brussel wil gaan. In Vlaanderen zijn we ook vroeger opengegaan voor de tweedehandskeuring en voor de periodieke keuringen. Het kan dus wel een effect zijn dat daardoor meer Walen en Brusselaars naar Vlaanderen zijn gekomen. Dat mag ook als dusdanig.

Ik denk opnieuw dat het heel belangrijk is dat mensen zoveel mogelijk afspraken maken om zich aan te bieden bij de keuringcentra en dat ze de webcam heel duidelijk volgen. Is het druk? Wacht dan nog even. We hebben de verlenging gedaan tot 4 november. Wacht dan ook tot je een oproep krijgt om je aan te bieden bij de centra. Want de huidige keuringsbewijzen zijn nog geldig. Ik dank u.

Minister, ik dank u. Ik hoop alleszins dat een aantal van die maatregelen zullen leiden tot kortere wachtrijen. Maar wat u daarstraks meegaf, is interessant. U zegt dat dit in orde moet zijn om naar het buitenland te gaan, en dat u dat nog even gaat verifiëren. Het lijkt mij dan ook goed dat GOCA haar communicatie aanpast, want vandaag melden ze op hun website dat ze daar niet zeker van zijn. En dan gaan mensen natuurlijk het zekere voor het onzekere nemen, en een aantal uren nodeloos in een wachtrij staan om de auto nu nog snel gekeurd te krijgen voor de vakantie. Dus ik vraag om op dat vlak zeker en vast nog even de communicatie aan te passen.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.